Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Na������������������������������������e slu������������������������������������by    Semin����e

Semine

Spolenost RTS, a. s. pat mezi pedn odbornky v oblasti veejnch zakzek. Krom kompletnho zajitn zadn veejn zakzky organizujeme semine k tto problematice a to jak z pohledu zadavatele, tak z pohledu uchazee.

Veejn zakzky, zadn | nabdka

Ureno pro:

  • zadavatele a uchazee veejnch sout

Jeho obsahem je pedevm:

  • Formy zadvacch zen z hlediska procesnch lht a vhodnosti pouit
  • Koment procesnho prbhu zadvacho zen
  • Podvn nabdek na veejnou zakzku a zmny v poadavcch na kvalifikaci zjemc a uchaze
  • Rozbor zkona o veejnch zakzkch s praktickmi pklady een
  • Struktura a rozsah obchodnch podmnek pro veejn zakzky
  • Zpsoby hodnocen nabdek vetn komente a praktickch pklad
  • Upozornit na ast chyby, kterch se pi tvorb nabdek uchazei o zakzku dopoutj
  • Seznmen s principy kvalitn zpracovan nabdky vetn zkonnch nleitost
  • Zpsob podvn nabdky

Aktuln nabdku semin najdete na strnkch www.rts.cz

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.