Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

NaÄŹĹĽËťe sluÄŹĹĽËťby    Semináře

Semináře

Společnost RTS, a. s. patří mezi přední odborníky v oblasti veřejných zakázek. Kromě kompletního zajištění zadání veřejné zakázky organizujeme semináře k této problematice a to jak z pohledu zadavatele, tak z pohledu uchazeče.

Veřejné zakázky, zadání | nabídka

Určeno pro:

  • » zadavatele a uchazeče veřejných soutěží

Jeho obsahem je především:

  • » Formy zadávacích řízení z hlediska procesních lhůt a vhodnosti použití
  • » Komentář procesního průběhu zadávacího řízení
  • » Podávání nabídek na veřejnou zakázku a změny v požadavcích na kvalifikaci zájemců a uchazečů
  • » Rozbor zákona o veřejných zakázkách s praktickými příklady řešení
  • » Struktura a rozsah obchodních podmínek pro veřejné zakázky
  • » Způsoby hodnocení nabídek včetně komentáře a praktických příkladů
  • » Upozornit na časté chyby, kterých se při tvorbě nabídek uchazeči o zakázku dopouštějí
  • » Seznámení s principy kvalitně zpracované nabídky včetně zákonných náležitostí
  • » Způsob podávání nabídky

Aktuální nabídku seminářů najdete na stránkách www.rts.cz

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.