Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Na������������������������e slu������������������������by    Profil zadavatele

Profil zadavatele

x:tendr - profil zadavatele je elektronick nstroj, kter spluje poadavky stanoven zkonem . 134/2016 Sb., o veejnch zakzkch.

Popis sluby zzen a provozovn profilu zadavatele na STAVEBNonline

  • zzen profilu zadavatele a proveden oznmen adresy profilu do Vstnku veejnch zakzek
  • profil zadavatele na serveru www.stavebnionline.cz, kter se dlouhodob vnuje zadvn veejnch zakzek
  • portl STAVEBNonline m ve sv sti Profily zadavatel nainstalovn komern serverov certifikt. Pomoc tohoto certifiktu se nvtvnci mohou pesvdit o identit provozovatele a zrove zajiuje bezpenou komunikaci.
  • administran rozhran pstupn pes internetov prohle; k profilu zadavatele je mon zdit vce uivatelskch t s rznou rovn oprvnn
  • uveejovn zadvacho zen prostednictvm pracovnk spolenosti RTS, a.s.
  • vkldn povinnch i nepovinnch daj a dokument u kterch to ZVZ pedpokld
  • kapacita profilu zadavatele nen nijak omezena a nem vliv na nabdkovou cenu;
  • zznamy o vech konech, kter souvis se zveejnnm zadvacho zen (zveejnn, zznamy o ppadnch zmnch i doplnn), vetn identifikace osoby, kter je provedla
  • sestaven protokolu o uveejnn dan zakzky; protokol se generuje automaticky a je pstupn v administraci profilu zadavatele a je samozejm bezplatn.

 

obrazovka profilu zadavatele

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.