Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Profily zadavatel������������������������������������������������

Povinn elektronick komunikace v zadvan veejnch zakzek

Ven uivatel profilu zadavatele,

zkon o zadvn veejnch zakzek stanov od 18. jna 2018 povinnost elektronick komunikace mezi zadavatelem a dodavateli. Povinnost elektronick komunikace nastv ze dne na den. Nen dn pechodn ustanoven a tak i zakzky vyhlen ped tmto datem, budou muset po 18. jnu 2018 pokraovat v elektronick form komunikace.

Elektronick forma komunikace me bt splnna i prostednictvm e-mailu i datov schrnky, nicmn podn nabdky je mon pouze v elektronickm nstroji.

Vzhledem k existenci bezplatnho Nrodnho elektronickho nstroje a vzhledem k monosti, e jeho pouit bude v budoucnu povinn, jsme se rozhodli, e nebudeme roziovat n elektronick nstroj o funkce elektronick komunikace.

Spolenost RTS, a.s. bude i nadle provozovat profily zadavatel, ale pouze ve stvajc podob. I nadle na nich bude mon uveejovat informace a dokumenty k veejnm zakzkm. U veejnch zakzek malho rozsahu neplat povinnost elektronick komunikace a proto i pro n je stvajc funknost profilu zadavatele dostaten.

Prostednictvm naeho profilu zadavatele vak nebude mon elektronicky komunikovat a pijmat elektronick nabdky.

Pro elektronick zadvn mete vyut Nrodn elektronick nstroj, jen by ml bt k dispozici bezplatn a jeho provozovatelem je Ministerstvo pro mstn rozvoj. Mete samozejm tak vyut dal elektronick nstroje.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.