Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Profily zadavatelĹŻ

Povinná elektronická komunikace v zadávaní veřejných zakázek

Vážení uživatelé profilu zadavatele,

zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví od 18. října 2018 povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavateli. Povinnost elektronické komunikace nastává ze dne na den. Není žádné přechodné ustanovení a tak i zakázky vyhlášené před tímto datem, budou muset po 18. říjnu 2018 pokračovat v elektronické formě komunikace.

Elektronická forma komunikace může být splněna i prostřednictvím e-mailu či datové schránky, nicméně podání nabídky je možné pouze v elektronickém nástroji.

Vzhledem k existenci “bezplatného“ Národního elektronického nástroje a vzhledem k možnosti, že jeho použití bude v budoucnu povinné, jsme se rozhodli, že nebudeme rozšiřovat náš elektronický nástroj o funkce elektronické komunikace.

Společnost RTS, a.s. bude i nadále provozovat profily zadavatelů, ale pouze ve stávající podobě. I nadále na nich bude možné uveřejňovat informace a dokumenty k veřejným zakázkám. U veřejných zakázek malého rozsahu neplatí povinnost elektronické komunikace a proto i pro ně je stávající funkčnost profilu zadavatele dostatečná.

Prostřednictvím našeho profilu zadavatele však nebude možné elektronicky komunikovat a přijímat elektronické nabídky.

Pro elektronické zadávání můžete využít Národní elektronický nástroj, jenž by měl být k dispozici bezplatně a jehož provozovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Můžete samozřejmě také využít další elektronické nástroje.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.