Obec Mošnov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Mošnov

Mošnov 96, Mošnov, 74251

IČO: 00600792

Telefon: 556 754 030

E-mail: epodatelna@mosnov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mosnov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr.Miroslava Pilařová , Lipová 126, Dřevohostice, 75114

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Projektová a inženýrská činnost k akci: “Novostavba tělocvičny v Mošnově
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 12.09.2016   10:48
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektu pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a pro stavební povolení (DSP) a projektu pro provádění stavby (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 230/2012 Sb.) včetně inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení na akci s názvem „Novostavba tělocvičny v Mošnově“ a autorský dozor, dále zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektu pro vydání stavebního povolení (DSP) na demolici budov č.p. 128 (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ) včetně inženýrské činnosti související s vyřízením stavebního povolení
Předpokládaná hodnota: 2 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2016 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.02.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. výzva PDF 0,59 MB 12.09.2016  10:48 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. kvalifikační dokumentace PDF 0,86 MB 12.09.2016  10:48 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zadávací dokumentace PDF 0,96 MB 12.09.2016  10:48 
2. přílohy zadávací dokumentace 7Z 23,30 MB 12.09.2016  10:48 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí o výběru PDF 0,70 MB 24.10.2016  19:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zpráva dle § 85 ZVZ PDF 0,44 MB 05.12.2016  16:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva PDF 2,86 MB 05.12.2016  16:27 
2. dodatek ke smlouvě č. 1 PDF 0,43 MB 19.02.2018  12:07 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
12. 9. 2016 10:48:50 Zakázka zveřejněna  
24. 10. 2016 19:00:47 Přidání dokumentu "rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
5. 12. 2016 16:27:28 Přidání dokumentu "smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
5. 12. 2016 16:30:28 Přidání dokumentu "zpráva dle § 85 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
19. 2. 2018 12:07:05 Přidání dokumentu "dodatek ke smlouvě č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora