Obec Mošnov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Mošnov

Mošnov 96, Mošnov, 74251

IČO: 00600792

Telefon: 556 754 030

E-mail: epodatelna@mosnov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mosnov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Miroslava Pilařová, Dřevohostice, 75114

Miroslava Pilařová

tel.: 777593764

e-mail: miroslavapilarova@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 21.02.2014   16:10
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, jejímž předmětem je realizace stavby základní a mateřské školy
o celkové kapacitě 36 dětí v základní škole a 35 dětí v mateřské škole. Veřejná zakázka bude realizována na základě pravomocného stavebního povolení, které se v současné době vyřizuje a
bude předáno vítězi veřejné zakázky před zahájením realizace stavebních prací.
Předpokládaná hodnota: 24 185 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18. 3. 2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.01.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 14 528 715,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 17 579 745,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.09.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 16 860 106,25 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 20 400 728,50 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. kvalifikační dokumentace PDF 0,37 MB 21.02.2014  16:10 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zadávací dokumentace PDF 0,41 MB 21.02.2014  16:10 
2. krycí list DOC 0,05 MB 21.02.2014  16:10 
3. čestné prohlášení DOC 0,03 MB 21.02.2014  16:10 
4. obchodní podmínky DOC 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
5. prohlášení - ekon. a fin. způsobilost DOCX 0,02 MB 21.02.2014  16:10 
6. čestné prohlášení - zákl.kval.předpoklady DOCX 0,02 MB 21.02.2014  16:10 
7. subdodavatelské schema DOC 0,03 MB 21.02.2014  16:10 
8. výkaz výměr XLS 0,05 MB 21.02.2014  16:10 
9. výkaz výměr XLS 0,36 MB 21.02.2014  16:10 
10. výkaz výměr XLS 0,03 MB 21.02.2014  16:10 
11. výkaz výměr XLS 0,04 MB 21.02.2014  16:10 
12. výkaz výměr XLS 0,03 MB 21.02.2014  16:10 
13. výkaz výměr XLS 0,05 MB 21.02.2014  16:10 
14. výkaz výměr XLS 0,04 MB 21.02.2014  16:10 
15. koordinační situace PDF 0,47 MB 21.02.2014  16:10 
16. průvodní zpráva PDF 0,20 MB 21.02.2014  16:10 
17. situace širších vztahů PDF 0,37 MB 21.02.2014  16:10 
18. souhrnná technická zpráva PDF 0,39 MB 21.02.2014  16:10 
19. zastavovací studie PDF 0,16 MB 21.02.2014  16:10 
20. plyn - přípjka PDF 0,13 MB 21.02.2014  16:10 
21. plyn - přípojka PDF 0,10 MB 21.02.2014  16:10 
22. plyn - přípojka PDF 0,10 MB 21.02.2014  16:10 
23. plyn - přípojka PDF 0,09 MB 21.02.2014  16:10 
24. plyn - přípojka PDF 0,16 MB 21.02.2014  16:10 
25. plyn - přípojka PDF 0,13 MB 21.02.2014  16:10 
26. dešťová kanalizace PDF 0,12 MB 21.02.2014  16:10 
27. dešťová kanalizace PDF 0,10 MB 21.02.2014  16:10 
28. dešťová kanalizace PDF 0,11 MB 21.02.2014  16:10 
29. dešťová kanalizace PDF 0,09 MB 21.02.2014  16:10 
30. dešťová kanalizace PDF 0,11 MB 21.02.2014  16:10 
31. dešťová kanalizace PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
32. dešťová kanalizace PDF 0,15 MB 21.02.2014  16:10 
33. vodovod PDF 0,12 MB 21.02.2014  16:10 
34. vodovod PDF 0,11 MB 21.02.2014  16:10 
35. vodovod PDF 0,10 MB 21.02.2014  16:10 
36. vodovod PDF 0,15 MB 21.02.2014  16:10 
37. vodovod PDF 0,22 MB 21.02.2014  16:10 
38. vodovod PDF 0,16 MB 21.02.2014  16:10 
39. vodovod PDF 0,11 MB 21.02.2014  16:10 
40. zpevněné plochy PDF 0,37 MB 21.02.2014  16:10 
41. zpevněné plochy PDF 0,12 MB 21.02.2014  16:10 
42. klempířské výrobky PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
43. klempířské výrobky PDF 0,13 MB 21.02.2014  16:10 
44. plastové výrobky PDF 0,09 MB 21.02.2014  16:10 
45. truhlářské výrobky PDF 0,08 MB 21.02.2014  16:10 
46. výplně otvorů PDF 0,19 MB 21.02.2014  16:10 
47. výplně otvorů PDF 0,21 MB 21.02.2014  16:10 
48. výplně otvorů PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
49. výplně otvorů PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
50. výplně otvorů PDF 0,23 MB 21.02.2014  16:10 
51. výplně otvorů PDF 0,23 MB 21.02.2014  16:10 
52. výplně otvorů PDF 0,25 MB 21.02.2014  16:10 
53. výplně otvorů PDF 0,19 MB 21.02.2014  16:10 
54. výplně otvorů PDF 0,19 MB 21.02.2014  16:10 
55. výplně otvorů PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
56. výplně otvorů PDF 0,15 MB 21.02.2014  16:10 
57. výplně otvorů PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
58. výplně otvorů PDF 0,16 MB 21.02.2014  16:10 
59. výplně otvorů PDF 0,13 MB 21.02.2014  16:10 
60. zámečnické výrobky PDF 0,22 MB 21.02.2014  16:10 
61. zámečnické výrobky PDF 0,25 MB 21.02.2014  16:10 
62. sokl PDF 0,14 MB 21.02.2014  16:10 
63. okap PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
64. výkresová dokumentace PDF 0,24 MB 21.02.2014  16:10 
65. výkresová dokumentace PDF 0,25 MB 21.02.2014  16:10 
66. výkresová dokumentace PDF 0,24 MB 21.02.2014  16:10 
67. výkresová dokumentace PDF 0,24 MB 21.02.2014  16:10 
68. výkresová dokumentace PDF 0,22 MB 21.02.2014  16:10 
69. výkresová dokumentace PDF 1,22 MB 21.02.2014  16:10 
70. výkresová dokumentace PDF 0,90 MB 21.02.2014  16:10 
71. výkresová dokumentace PDF 0,16 MB 21.02.2014  16:10 
72. výkresová dokumentace PDF 0,34 MB 21.02.2014  16:10 
73. výkresová dokumentace PDF 0,50 MB 21.02.2014  16:10 
74. Technická zpráva PDF 0,23 MB 21.02.2014  16:10 
75. půdorys střešní konstrukce PDF 0,38 MB 21.02.2014  16:10 
76. schéma stropní konstrukce PDF 0,53 MB 21.02.2014  16:10 
77. schéma stropní konstrukce PDF 0,32 MB 21.02.2014  16:10 
78. Technická zpráva PDF 0,20 MB 21.02.2014  16:10 
79. požárně bezpečnostní řešení PDF 0,20 MB 21.02.2014  16:10 
80. požárně bezpečnostní řešení PDF 0,16 MB 21.02.2014  16:10 
81. požárně bezpečnostní řešení PDF 0,11 MB 21.02.2014  16:10 
82. požárně bezpečnostní řešení PDF 0,13 MB 21.02.2014  16:10 
83. elektroinstalace PDF 0,41 MB 21.02.2014  16:10 
84. elektroinstalace PDF 0,40 MB 21.02.2014  16:10 
85. elektroinstalace PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
86. elektroinstalace PDF 0,18 MB 21.02.2014  16:10 
87. elektroinstalace PDF 0,18 MB 21.02.2014  16:10 
88. elektroinstalace PDF 0,19 MB 21.02.2014  16:10 
89. vytápění PDF 0,17 MB 21.02.2014  16:10 
90. vytápění PDF 0,14 MB 21.02.2014  16:10 
91. vytápění PDF 0,13 MB 21.02.2014  16:10 
92. vytápění PDF 0,14 MB 21.02.2014  16:10 
93. vytápění PDF 0,12 MB 21.02.2014  16:10 
94. vytápění PDF 0,20 MB 21.02.2014  16:10 
95. vytápění PDF 0,20 MB 21.02.2014  16:10 
96. vytápění PDF 0,16 MB 21.02.2014  16:10 
97. vytápění PDF 0,06 MB 21.02.2014  16:10 
98. vytápění PDF 0,10 MB 21.02.2014  16:10 
99. vzduchotechnika PDF 0,26 MB 21.02.2014  16:10 
100. vzduchotechnika PDF 0,27 MB 21.02.2014  16:10 
101. vzduchotechnika PDF 0,10 MB 21.02.2014  16:10 
102. vzduchotechnika PDF 0,19 MB 21.02.2014  16:10 
103. ZTI PDF 0,13 MB 21.02.2014  16:10 
104. ZTI PDF 0,32 MB 21.02.2014  16:10 
105. ZTI PDF 0,27 MB 21.02.2014  16:10 
106. ZTI PDF 0,30 MB 21.02.2014  16:10 
107. ZTI PDF 0,24 MB 21.02.2014  16:10 
108. ZTI PDF 0,11 MB 21.02.2014  16:10 
109. ZTI PDF 0,41 MB 21.02.2014  16:10 
110. ZTI PDF 0,18 MB 21.02.2014  16:10 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. dodatečné informace č.1 PDF 0,18 MB 28.02.2014  10:09 
2. dodatečné informace č.2 PDF 0,13 MB 06.03.2014  17:30 
3. dodatečné informace č.3 PDF 0,27 MB 11.03.2014  17:14 
4. opravený výpis materiálů PDF 0,07 MB 11.03.2014  17:15 
5. opravený výkaz výměr XLS 0,36 MB 11.03.2014  17:16 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,27 MB 21.02.2014  16:10 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zpráva dle § 85 ZVZ PDF 0,23 MB 27.01.2015  11:10 
2. zpráva dle § 85 ZVZ JŘBU PDF 0,26 MB 02.02.2015  08:53 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 6,83 MB 27.01.2015  11:17 
2. dodatek č.1 PDF 0,38 MB 29.01.2015  07:54 
3. dodatek č.2 PDF 18,56 MB 16.09.2015  19:12 
4. dodatek č.3 PDF 5,37 MB 16.09.2015  19:14 
5. dodatek č.4 PDF 4,20 MB 23.09.2015  22:23 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   FICHNA-HUDECZEK a.s.   27765857 CZ NE 14 528 715,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 16 860 106,25 CZK   20 400 728,50 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
21. 2. 2014 16:10:29 Zakázka zveřejněna  
28. 2. 2014 10:09:29 Přidání dokumentu "dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
6. 3. 2014 17:30:23 Přidání dokumentu "dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
11. 3. 2014 17:14:49 Přidání dokumentu "dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
11. 3. 2014 17:15:09 Přidání dokumentu "doplněný výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
11. 3. 2014 17:15:29 Přidání dokumentu "opravený výpis materiálů", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
11. 3. 2014 17:15:43 Odstranění dokumentu "Informace o umožnění prohlídky místa plnění - doplněný výkaz výměr" Radomil Bodzsar
11. 3. 2014 17:16:00 Přidání dokumentu "opravený výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
27. 1. 2015 11:10:42 Přidání dokumentu "zpráva dle § 85 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
27. 1. 2015 11:17:15 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
27. 1. 2015 11:17:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.02.2014 16:10:28" na "21.02.2014 16:10:29" Radomil Bodzsar
27. 1. 2015 11:20:38 Přidán nový účastník "IČ="27765857 " Název:"FICHNA-HUDECZEK a.s." Vítěz="Ano"" Radomil Bodzsar
27. 1. 2015 11:21:12 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "14528715.00" Radomil Bodzsar
27. 1. 2015 11:21:12 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "17579745.00" Radomil Bodzsar
29. 1. 2015 7:53:56 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Základní škola se školní družnou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel" na "Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel" Radomil Bodzsar
29. 1. 2015 7:54:47 Přidání dokumentu "dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
2. 2. 2015 8:53:49 Přidání dokumentu "zpráva dle § 85 ZVZ JŘBU", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
16. 9. 2015 19:12:04 Přidání dokumentu "dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
16. 9. 2015 19:14:32 Přidání dokumentu "dodatek č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
23. 9. 2015 22:23:55 Přidání dokumentu "dodatek č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
22. 12. 2015 8:06:04 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "16860106.25" Radomil Bodzsar
22. 12. 2015 8:06:04 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "20400728.50" Radomil Bodzsar
25. 1. 2016 19:16:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Radomil Bodzsar

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora