Obec Mošnov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Mošnov

Mošnov 96, Mošnov, 74251

IČO: 00600792

Telefon: 556 754 030

E-mail: epodatelna@mosnov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mosnov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

J2V services s. r. o., K. H. Máchy 1323, Neratovice, 27711

Ing. Jaroslav Glogar

tel.: +420 602 117 106

e-mail: j2vservices@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2020-010077 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 24.03.2020   07:54
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v obci. Navržený stokový systém "Velké Strany" bude ukončen v nové ČS1, která je situována na pravém břehu Lubiny. Výtlak z ČS1 bude zaústěn do stávající kanalizace průmyslové zóny Mošnov. Kanalizace navržena na území "Malé Strany" bude ukončena v nové ČS2, která je umístěna na levém břehu Lubiny. Výtlačné potrubí bude napojeno na stávající kanalizaci průmyslové zóny Mošnov. Celkem bude vybudováno cca 8506 m kanalizace a napojeno 728 EO.
Předpokládaná hodnota: 65 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 7. 5. 2020 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.07.2020

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,70 MB 24.03.2020  07:54 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,70 MB 24.03.2020  07:54 
2. Příloha č. 1 ZD DOC 0,04 MB 24.03.2020  07:54 
3. Příloha č. 2 ZD DOCX 0,08 MB 24.03.2020  07:54 
4. Příloha č. 3 ZD ZIP 116,16 MB 24.03.2020  07:54 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení č. 1 PDF 0,42 MB 02.04.2020  13:53 
2. Vysvětlení č. 2 PDF 0,42 MB 02.04.2020  17:50 
3. Vysvětlení č. 3 PDF 0,35 MB 14.04.2020  14:51 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,42 MB 30.07.2020  11:55 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo ZIP 2,40 MB 30.07.2020  11:56 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
24. 3. 2020 7:54:28 Zakázka zveřejněna  
2. 4. 2020 13:53:44 Přidání dokumentu "Vysvětlení č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
2. 4. 2020 17:50:45 Přidání dokumentu "Vysvětlení č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
14. 4. 2020 14:51:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
14. 4. 2020 14:52:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "24.03.2020 07:54:27" na "24.03.2020 07:54:28" Radomil Bodzsar
14. 4. 2020 14:53:22 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "17.04.2020 10:00:00" na "07.05.2020 10:00:00" Radomil Bodzsar
30. 7. 2020 11:55:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar
30. 7. 2020 11:56:41 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Radomil Bodzsar

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora