Obec Valy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Valy

Valy 100, Přelouč, 53501

IČO: 00274526

Telefon: +420 466 959 378

E-mail: ouvaly@hotmail.com,  |   Internetová adresa: http://https://www.valynadlabem.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Valy, Valy 100, Valy, 53501

Dušan Doležal

tel.: 737806396

e-mail: ouvaly@hotmail.com


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce části chodníku v ulici Veselská v obci Valy - 2. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.04.2022   10:32
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o rekonstrukci části komunikace pro pěší – chodníku v ulici Veselská v obci Valy.
Rekonstruovaný chodník začíná ulicí Na Návsi a končí ulicí Krátká. Celý chodník vede podél státní silnice II/342, ulice Veselská, v intravilánu obce Valy. Podél celé pravé strany chodníku je silnice II/342 a podél levé strany stávající oplocení jednotlivých pozemků RD.
Rekonstrukce komunikace pro pěší – chodníku, zahrnuje následující stavební úpravy – vytrhání stávajících obrubníků, rozebrání dlaždic, vybourání betonů ve vjezdech, přestavba konstrukčních vrstev (doplnění a zesílení) a pokládka nové dlažby. Směrové i šířkové uspořádání stávajícího chodníku jsou zcela zachovány. Navrženým řešením dojde ke změně nivelety chodníku. Současný chodník je převýšen o 2-10 cm nad přilehlou vozovkou. Navrženo je sjednocení převýšení chodníku nad vozovkou na +12 cm. V místech začátků a konců chodníků bude převýšení +2,0 cm, v místech stávajících sjezdů +(2-5) cm a v místě autobusové zastávky +16 cm.
Rovněž je navrženo odfrézování stávajícího krytu vozovky v pruhu o šířce 50 cm podél nových obrubníků a k následnému zřízení nové obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm.
Chodník je rozdělen na tři samostatné úseky označené chodník „A“, „B“ a „C“ v celkové délce 360,97 m.
Předpokládaná hodnota: 1 175 461,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.03.2022 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 23.03.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 357 380,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 642 430,00 CZK
Datum ukončení plnění: 03.08.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 357 380,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 642 430,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,10 MB 06.04.2022  10:32 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BAUSET CZ, a.s.   63217139 CZ NE 1 357 380,00 CZK 1 642 430,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 1 357 380,00 CZK   1 642 430,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.04.2022 10:32:06 Zakázka zveřejněna  
18.10.2022 13:08:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Dušan Doležal
18.10.2022 13:08:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "06.04.2022 10:32:05" na "06.04.2022 10:32:06" Dušan Doležal
18.10.2022 13:09:28 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1357380.00" Dušan Doležal
18.10.2022 13:09:28 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1642430.00" Dušan Doležal
18.10.2022 13:09:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1357380.00" na "2714760.00" Dušan Doležal
18.10.2022 13:09:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1642430.00" na "3284860.00" Dušan Doležal
18.10.2022 13:09:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2714760.00" na "1357380.00" profil
18.10.2022 13:09:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3284860.00" na "1642430.00" profil

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora