Technologické inovační centrum s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Technologické inovační centrum s.r.o.

Vavrečkova 5262, Zlín, 76001

IČO: 26963574

Telefon: +420 573 776 254

E-mail: tic@ticzlin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.ticzlin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Plus s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín, 76001

tel.:

e-mail: info@tenderplus.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Návrh a realizace kampaně CiZ
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 04.01.2022   16:12
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je návrh a příprava podkladů pro kampaň a realizace kampaně Created in Zlin (dále též „CiZ“). V rámci zakázky dojde k návrhu marketingového komunikačního plánu a výrobě komunikačních podkladů pro kampaň a realizaci online i offline kampaně Created in Zlin. Cílem této kampaně je posílení povědomí o atraktivitě Zlínského kraje prostřednictvím propagace kulturních a kreativních průmyslů (dále též „KKP“), prezentující konkrétní produkty/služby vznikající ve Zlínském kraji s cíleným dopadem na odbornou i širokou veřejnost. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072 financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 1. 2022 15:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,27 MB 04.01.2022  16:12 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,33 MB 04.01.2022  16:12 
2. Příloha č. 1 - Technická specifikace DOCX 0,15 MB 04.01.2022  16:12 
3. Příloha č. 2 - Cíle kampaně DOCX 0,08 MB 04.01.2022  16:12 
4. Příloha č. 3 - Kvalifikační dokumentace PDF 0,29 MB 04.01.2022  16:12 
5. Příloha č. 4 - Krycí list nabídky XLS 0,08 MB 04.01.2022  16:12 
6. Příloha č. 5 - Vzor smlouvy DOCX 0,09 MB 04.01.2022  16:12 
7. Příloha č. 1 KD - Vzor čestného prohlášení kvalifikace DOCX 0,15 MB 04.01.2022  16:12 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,19 MB 07.01.2022  13:05 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,24 MB 12.01.2022  15:04 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF 0,22 MB 13.01.2022  14:07 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
4. 1. 2022 16:12:39 Zakázka zveřejněna  
7. 1. 2022 13:05:33 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr., Ing., Ph.D. Petr Mikel
12. 1. 2022 15:04:12 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr., Ing., Ph.D. Petr Mikel
13. 1. 2022 14:07:13 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr., Ing., Ph.D. Petr Mikel

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora