Obec Horní Libchava

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Horní Libchava

Horní Libchava 60, Horní Libchava, 47111

IČO: 00555444

Telefon: 487837400

E-mail: starosta@hornilibchava.eu,  |   Internetová adresa: http://www.obechornilibchava.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Horní Libchava, č.p. 60, Horní Libchava, 47111

Mgr. Jana Löfflerová

tel.: +420606035510

e-mail: starosta@hornilibchava.eu


Detail zakázky

Název zakázky: Skládka Horní Libchava
Identifikátor veřejné zakázky: P24V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 08.03.2024   13:08
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Výstavba zpevněné plochy a výstavba oplocení na části pozemku parc. č. 137/7 v k.ú. Horní Libchava. Tato plocha v rozsahu 670 m2 bude sloužit jako skládka na bioodpad.
Předpokládaná hodnota: 1 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20.03.2024 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 04.04.2024

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky DOCX 0,04 MB 08.03.2024  13:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Čestné prohlášení DOCX 0,01 MB 08.03.2024  13:08 
2. Krycí list nabídky DOCX 0,01 MB 08.03.2024  13:08 
3. Smlouva o dílo DOCX 0,02 MB 08.03.2024  13:08 
4. Soupis prací - krycí list XLSX 0,06 MB 08.03.2024  13:08 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Průvodní zpráva DOCX 0,03 MB 08.03.2024  13:08 
2. Situace PDF 0,35 MB 08.03.2024  13:08 
3. Situace PDF 0,37 MB 08.03.2024  13:08 
4. Dispoziční situaci PDF 0,26 MB 08.03.2024  13:08 
5. Příčný řez PDF 0,26 MB 08.03.2024  13:08 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru DOCX 0,03 MB 27.03.2024  16:46 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,78 MB 04.04.2024  09:32 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EKO BROUMOVSKO s.r.o.   28816501 CZ NE 1 327 245,81 CZK 1 605 967,43 CZK ANO
2.   DIKOM FINAL s.r.o.   25487230 CZ NE 1 757 570,39 CZK 2 126 660,17 CZK  
3.   SaM silnice a mosty a.s.   25018094 CZ NE 1 966 669,23 CZK 2 379 669,77 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
08.03.2024 13:08:46 Zakázka zveřejněna  
08.03.2024 13:20:37 Odstranění dokumentu "Výzva k podání nabídky - Výzva k podání nabídky " Mgr. Jana Löfflerová
08.03.2024 13:34:01 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová
27.03.2024 16:37:58 Přidán nový účastník "IČ="28816501 " Název:"EKO BROUMOVSKO s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jana Löfflerová
27.03.2024 16:40:13 Přidán nový účastník "IČ="25487230 " Název:"DIKOM FINAL s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jana Löfflerová
27.03.2024 16:42:23 Přidán nový účastník "IČ="25018094 " Název:"SaM silnice a mosty a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jana Löfflerová
27.03.2024 16:46:44 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová
04.04.2024 9:32:21 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora