Obec Horní Libchava

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Horní Libchava

Horní Libchava 60, Horní Libchava, 47111

IČO: 00555444

Telefon: 487837400

E-mail: starosta@hornilibchava.eu,  |   Internetová adresa: http://www.obechornilibchava.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Horní Libchava, č.p. 60, Horní Libchava, 47111

Mgr. Jana Löfflerová

tel.: 487837400

e-mail: starosta@hornilibchava.eu


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ
Identifikátor veřejné zakázky: VZ/2/2023 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.05.2023   10:58
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Účelem stavebních úprav je rekonstrukce stávající kuchyně umístěné v 1.n.p. objektu školy. Stavební úpravy nemají vliv na zastavěnou plochu objektu. Kuchyň je napojena na stávající rozvody elektroinstalací, vody a topení. Nucené odvětrávání od sporáku, el. stoličky a konvektomatu bude digestoří s nuceným odtahem vzduchu. Sporák je plynový na propan-butan s plynou bombou umístěno vně objektu. Toto řešení zůstane za-chováno, stejně tak ohřev TUV, které je el. boilerem. Z hlediska stavebního dojde k minimálním změnám, bude provedena výměna rozvodů vody a kanalizace. Nově bude proveden rozvod elektro, osazena nová svítidla a proveden nový přívod k plynovému sporáku. Dále bude provedena výměna dveří, nově budou provedeny ob-klady a dlažba.
Předpokládaná hodnota: 860 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15.05.2023 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.06.2023
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 357 054,11 CZK
Datum ukončení plnění: 15.09.2023
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 975 738,44 CZK

Dokumenty

Námitky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Námitka č. 1 PDF 0,27 MB 30.06.2023  09:17 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ DOC 0,10 MB 25.05.2023  10:58 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Celkový rozpočet slepý XLSX 0,14 MB 25.05.2023  10:58 
2. Stavební část PDF 0,10 MB 25.05.2023  10:58 
3. Smlouva o dílo DOCX 0,02 MB 25.05.2023  10:58 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyřazení nabídky PDF 0,19 MB 30.06.2023  09:27 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 0,39 MB 30.06.2023  09:20 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,05 MB 30.06.2023  09:21 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatek č. 1 PDF 1,26 MB 25.09.2023  08:36 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Ještědská stavební spol. s r.o.   18382550 CZ NE   1 357 054,11 CZK ANO
2.   EMH stavební CZ s.r.o.   01972197 CZ NE   1 501 624,48 CZK  

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Adam Wasylyszyn   86779401 CZ NE   851 514,65 CZK  
  Vyřazení pro MNNC
důvod :
  Profesní nezpůsobilost p. A. Wasylyszyna, který nemá vázanou živnost, která byla požadována ve Výzvě k podání nabídky.
 

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2023 975 738,44 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.05.2023 10:58:10 Zakázka zveřejněna  
29.06.2023 11:22:44 Přidán nový účastník "IČ="86779401 " Název:"" Vítěz="Ne"" Mgr. Jana Löfflerová
29.06.2023 11:27:53 Přidán nový účastník "IČ="86779401 " Název:"Adam Wasylyszyn" Vítěz="Ne"" Mgr. Jana Löfflerová
29.06.2023 11:28:01 Odstranění účastníka řízení "IČ="86779401 " Název:"" Vítěz="Ne"" Mgr. Jana Löfflerová
30.06.2023 8:39:05 Přidán nový účastník "IČ="25533843 " Název:"rts,a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
30.06.2023 8:41:27 Odstranění účastníka řízení "IČ="25533843 " Název:"rts,a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
30.06.2023 8:54:41 Přidán nový účastník "IČ="18382550 " Název:"Ještědská stavební spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
30.06.2023 8:55:47 Přidán nový účastník "IČ="01972197 " Název:"EMH stavební CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
30.06.2023 9:17:17 Přidání dokumentu "Námitka č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová
30.06.2023 9:17:55 Přidání dokumentu "Vyřazení nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová
30.06.2023 9:20:21 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová
30.06.2023 9:21:08 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová
30.06.2023 9:26:58 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace - Vyřazení nabídky" Mgr. Jana Löfflerová
30.06.2023 9:27:41 Přidání dokumentu "Vyřazení nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová
18.08.2023 11:30:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1357054.11" Mgr. Jana Löfflerová
18.08.2023 11:30:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "25.05.2023 10:58:09" na "25.05.2023 10:58:10" Mgr. Jana Löfflerová
25.09.2023 8:36:52 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jana Löfflerová
25.09.2023 9:01:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "975738.44" Mgr. Jana Löfflerová
25.09.2023 9:01:49 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jana Löfflerová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora