Obec Bukov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Bukov

Bukov 88, Bukov, 59251

IČO: 00599328

Telefon: 566 567 711

E-mail: obec.bukov@tiscali.cz,  |   Internetová adresa: http://www.bukov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, Jihlava, 58601

Jana Dubová

tel.: 567 300 128

e-mail: dubova.stavona@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Bukov – rekonstrukce kanalizace a vodovodů
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
634521 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.04.2016   08:47
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Veřejná zakázka je sdruženou investicí dvou zadavatelů - Obec Bukov, Bukov 88, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 00599328 a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43383513. Zadavatel neposkytuje neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci. Textová část zadávací dokumentace popřípadě ostatní další informace (dodatečné informace) jsou, popř. budou, v souladu s § 48 odst. 1) a § 49 odst. 3) zákona uveřejněny na profilu zadavatele Obce Bukov - www.stavebnionline.cz/profil/bukov - v souladu s uzavřenou Smlouvou o společném postupu zadavatelů.
Předmětem veřejné zakázky je:
• rekonstrukce rozvodného vodovodního řadu v komunikaci III/3859 v obci Bukov; vodovodní řad slouží pro veřejnou potřebu; jedná se o stavbu vodohospodářského díla; navržené vodovodní řady budou nahrazovat stávající vodovodní řady DN 80 a DN 100 z trub litinových;
• rekonstrukce části vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín v komunikaci III/3859 v obci Bukov; vodovodní řad slouží pro veřejnou potřebu; jedná se o stavbu vodohospodářského díla; rekonstrukce vodovodního přivaděče, který prochází obcí Bukov, a na který jsou zároveň napojeny rozvodné řady v obci Bukov; navržené vodovodní řady budou nahrazovat stávající vodovodní řady DN 100 z trub litinových a DN 200 a DN 250 z trub azbestocementových;
• oprava kanalizace v obci Bukov; navržená stoka jednotné kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu; jedná se o stavbu vodohospodářského díla pro odvádění splaškových a dešťových vod z části obce Bukov;
• celková rekonstrukce komunikace III/3859 v intravilánu obce a chodníků.
Dále viz zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 33 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 23. 5. 2016 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 16 279 796,48 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 19 698 553,74 CZK
Datum ukončení plnění: 30.06.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zakázce - VVZ PDF 0,38 MB 27.04.2016  08:47 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací podmínky PDF 1,68 MB 27.04.2016  08:47 
2. Návrh smlouvy o dílo - Obec Bukov PDF 0,60 MB 27.04.2016  08:47 
3. Návrh smlouvy o dílo - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (1) PDF 0,60 MB 27.04.2016  08:47 
4. Návrh smlouvy o dílo - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (2) PDF 0,60 MB 27.04.2016  08:47 
5. Titulní list nabídky PDF 0,46 MB 27.04.2016  08:47 
6. Čestné prohlášení §53 PDF 0,46 MB 27.04.2016  08:47 
7. Čestné prohlášení §50 PDF 0,54 MB 27.04.2016  08:47 
8. Čestné prohlášení §68 PDF 0,47 MB 27.04.2016  08:47 
9. Editovatelné soubory ZIP 0,04 MB 27.04.2016  08:47 
10. Rozhodnutí, povolení ZIP 9,36 MB 27.04.2016  08:47 
11. Soupis_praci ZIP 0,80 MB 27.04.2016  08:47 
12. Textová část projektové dokumentace ZIP 32,36 MB 27.04.2016  08:47 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. I. dodatečné informace k zadávacím podmínkám PDF 0,39 MB 05.05.2016  09:40 
2. II. dodatečné informace k zadávacím podmínkám ZIP 0,65 MB 10.05.2016  10:59 
3. III. dodatečné informace k zadávacím podmínkám ZIP 0,55 MB 16.05.2016  08:59 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,63 MB 27.04.2016  08:47 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,51 MB 01.07.2016  08:35 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - Obec Bukov - Oprava kanalizace PDF 4,12 MB 01.07.2016  08:26 
2. Smlouva o dílo - SVAK - Vodovodní přivaděč PDF 4,00 MB 01.07.2016  08:28 
3. Smlouva o dílo - SVAK - Vodovodní řad PDF 4,29 MB 01.07.2016  08:29 
4. Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo - Obec Bukov - Oprava kanalizace PDF 1,85 MB 16.09.2016  13:59 
5. Dodatek č.2 - Smlouva o dílo PDF 0,16 MB 18.08.2017  07:56 
6. Dodatek č.3 - smlouva o dílo PDF 2,10 MB 22.10.2018  10:12 
7. Předávací protokol PDF 0,19 MB 22.10.2018  10:16 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Předávací protokol PDF 0,37 MB 22.10.2018  10:24 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   VHST s.r.o.   02464471 CZ NE 25 873 181,95 CZK  
2.   KVIS Pardubice a.s.   46506934 CZ NE 26 330 862,03 CZK  
3.   INSTAV Hlinsko a.s.   25284959 CZ NE 33 688 368,43 CZK  
4.   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.   15053695 CZ NE 23 471 580,00 CZK  
5.   Společnost Bukov - HABAU CZ s.r.o. (IČO: 26068338); Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. (IČO: FN 198764a)   26068338 CZ NE 33 643 960,97 CZK  
6.   INSTA CZ s.r.o.   25374311 CZ NE 28 673 454,31 CZK  
7.   SLOV MAL STAV s.r.o.   29395283 CZ NE 23 328 016,37 CZK  
8.   MERTASTAV s.r.o.   26247461 CZ NE 26 309 863,69 CZK  
9.   Merit Bau CZ a.s.   27259544 CZ NE 33 672 188,03 CZK  
10.   BaN STAV s.r.o.   25515683 CZ NE 29 521 132,86 CZK  
11.   TRASKO, a.s.   25549464 CZ NE 19 972 501,64 CZK  
12.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 23 975 937,20 CZK  
13.   Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.   41601645 CZ NE 24 800 976,67 CZK  
14.   VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.   46976469 CZ NE 24 137 817,52 CZK  
15.   Lubomír Dvořák   10466452 CZ NE 23 920 525,82 CZK  
16.   EVT Stavby s.r.o.   25260766 CZ NE 28 059 900,00 CZK  
17.   Společnost PS BRNO - VHS Břeclav - PS BRNO, s.r.o. (IČO: 25506820); VHS Břeclav s.r.o. (IČO: 42324149)   25506820 CZ NE 26 896 108,22 CZK  
18.   ZVÁNOVEC a.s.   26026279 CZ NE 22 709 211,51 CZK  
19.   KARETA s.r.o.   62360213 CZ NE 24 047 098,40 CZK  
20.   VHS Brno, a.s.   25556568 CZ NE 26 351 110,17 CZK  
21.   POHL cz, a.s.   25606468 CZ NE 28 573 014,78 CZK  
22.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE 27 649 977,97 CZK  
23.   1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s.   25531328 CZ NE 19 698 553,74 CZK ANO
24.   AQUASYS spol. s r.o.   25344447 CZ NE 22 920 183,00 CZK  
25.   PKS stavby a.s.   46980059 CZ NE 24 015 295,92 CZK  
26.   SPH stavby s.r.o.   26230470 CZ NE 20 425 265,52 CZK  
27.   VHS Bohemia a.s.   47910305 CZ NE 29 887 065,81 CZK  
28.   OHL ŽS, a.s.   46342796 CZ NE 28 676 395,00 CZK  
29.   SMP CZ, a.s.   27195147 CZ NE 26 005 410,75 CZK  
30.   SYNER VHS Vysočina, a.s.   25183052 CZ NE 21 638 702,25 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
27. 4. 2016 8:47:55 Zakázka zveřejněna  
5. 5. 2016 9:40:44 Přidání dokumentu "I. dodatečné informace k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
10. 5. 2016 10:59:16 Přidání dokumentu "II. dodatečné informace k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
16. 5. 2016 8:59:58 Přidání dokumentu "III. dodatečné informace k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:24:21 Přidán nový účastník "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:24:50 Přidán nový účastník "IČ="02464471 " Název:"VHST s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:25:28 Přidán nový účastník "IČ="46506934 " Název:"KVIS Pardubice a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:25:56 Přidán nový účastník "IČ="25284959 " Název:"INSTAV Hlinsko a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:26:35 Přidán nový účastník "IČ="15053695 " Název:"Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:27:58 Přidán nový účastník "IČ="26068338 " Název:"Společnost Bukov - HABAU CZ s.r.o. + Held & Francke Baugesellschaft m.b.H." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:28:18 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "Společnost Bukov - HABAU CZ s.r.o. + Held & Francke Baugesellschaft m.b.H." na "Společnost Bukov - HABAU CZ s.r.o.; Held & Francke Baugesellschaft m.b.H." Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:29:02 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "Společnost Bukov - HABAU CZ s.r.o.; Held & Francke Baugesellschaft m.b.H." na "Společnost Bukov - HABAU CZ s.r.o. (IČO: 26068338); Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. (IČO: FN 198764a)" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:30:05 Přidán nový účastník "IČ="25374311 " Název:"INSTA CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:30:35 Přidán nový účastník "IČ="27259544 " Název:"Merit Bau CZ a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:31:08 Přidán nový účastník "IČ="25515683 " Název:"BaN STAV s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:31:47 Přidán nový účastník "IČ="25549464 " Název:"TRASKO, a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:32:20 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:32:53 Přidán nový účastník "IČ="41601645 " Název:"Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:33:35 Přidán nový účastník "IČ="46976469 " Název:"VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:34:28 Přidán nový účastník "IČ="10466452 " Název:"Lubomír Dvořák" Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:34:54 Přidán nový účastník "IČ="25260766 " Název:"EVT Stavby s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:36:00 Přidán nový účastník "IČ="25506820 " Název:"Společnost PS BRNO - VHS Břeclav - PS BRNO, s.r.o. (IČO: 25506820); VHS Břeclav s.r.o. (IČO: 42324149)" Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:36:57 Odstranění účastníka řízení "IČ="25506820 " Název:"Společnost PS BRNO - VHS Břeclav - PS BRNO, s.r.o. (IČO: 25506820); VHS Břeclav s.r.o. (IČO: 42324149)" Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:37:31 Přidán nový účastník "IČ="25506820 " Název:"Společnost PS BRNO - VHS Břeclav - PS BRNO, s.r.o. (IČO: 25506820); VHS Břeclav s.r.o. (IČO: 42324149)" Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:38:14 Přidán nový účastník "IČ="26026279 " Název:"ZVÁNOVEC a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:38:39 Přidán nový účastník "IČ="25556568 " Název:"VHS Brno, a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:39:12 Přidán nový účastník "IČ="25606468 " Název:"POHL cz, a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:39:44 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:40:35 Přidán nový účastník "IČ="25531328 " Název:"1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:41:07 Přidán nový účastník "IČ="25344447 " Název:"AQUASYS spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:41:37 Přidán nový účastník "IČ="46980059 " Název:"PKS stavby a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:42:07 Přidán nový účastník "IČ="26230470 " Název:"SPH stavby s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:42:35 Přidán nový účastník "IČ="47910305 " Název:"VHS Bohemia a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:43:04 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ŽS, a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:43:44 Přidán nový účastník "IČ="27195147 " Název:"SMP CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:44:10 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "2600541.75" na "26005410.75" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:44:38 Přidán nový účastník "IČ="25183052 " Název:"SYNER VHS Vysočina, a.s." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:45:16 Přidán nový účastník "IČ="29395283 " Název:"SLOV MAL STAV s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
25. 5. 2016 9:45:48 Přidán nový účastník "IČ="26247461 " Název:"MERTASTAV s.r.o." Vítěz="Ne"" Jiří Vrbka
1. 7. 2016 8:20:56 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Jiří Vrbka
1. 7. 2016 8:24:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "16279796.48" Jiří Vrbka
1. 7. 2016 8:24:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "19698553.74" Jiří Vrbka
1. 7. 2016 8:26:34 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Obec Bukov - Oprava kanalizace", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
1. 7. 2016 8:28:30 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - SVAK - Vodovodní přivaděč", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
1. 7. 2016 8:29:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - SVAK - Vodovodní řad", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
1. 7. 2016 8:35:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
16. 9. 2016 13:59:09 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - Smlouuva o dílo - Obec Bukov - Oprava kanalizace", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
18. 8. 2017 7:56:51 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 - Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
22. 10. 2018 10:12:20 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 - smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
22. 10. 2018 10:16:29 Přidání dokumentu "Předávací protokol", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
22. 10. 2018 10:18:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jiří Vrbka
22. 10. 2018 10:24:30 Přidání dokumentu "Předávací protokol", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora