Obec Bukov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Bukov

Bukov 88, Bukov, 59251

IČO: 00599328

Telefon: 566 567 711

E-mail: obec.bukov@tiscali.cz,  |   Internetová adresa: http://www.bukov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, Jihlava, 58601

tel.: 567 300 128

e-mail: dubova.stavona@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Bukov – kanalizace a rekonstrukce vodovodu
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2019-027301 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 03.06.2019   09:46
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je:
1. Novostavba čistírny odpadních vod, včetně přepojení na rozvod vody, elektrické energie a místní komunikaci. U jednotné kanalizace se jedná převážně o novostavbu a rozšíření stávající jednotné kanalizační sítě v obci Bukov, s částečnou rekonstrukcí stávající jednotné kanalizace. Stavební objekty – SO 01 Jednotná kanalizace, SO 02 Hrubé úpravy terénu a úprava vodního toku, SO 03 Čistírna odpadních vod, SO 04 Vodovodní přípojka, SO 05 Přeložka propustku, SO 06 Příjezdová komunikace, SO 07 Přípojka nn.
2. Rekonstrukce stávajícího vodovodu v obci Bukov.Vše dále viz projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Na akci se podílí dva investoři, a to Obec Bukov a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, akce bude financována z vlastních zdrojů zadavatelů.
Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou, v souladu s § 53 a § 54 zákona uveřejněny na profilu zadavatele č. 1 hostovaném v Národním elektronickém nástroji (dále jen NEN) - https://nen.nipez.cz/profil/bukov. Základní informace o zakázce (bez příloh, pouze informace o zakázce) jsou současně uveřejněny na profilu zadavatele č.1: http://www.stavebnionline.cz/profil/bukov i profilu zadavatele č.2: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/svaz-vodovodu-a-kanalizaci-zdarsko.
Tato veřejná zakázka je kompletně zadávána elektronicky, prostřednictvím NEN. Veškerá komunikace mezi zadavateli a účastníky zadávacího řízení bude v rámci této veřejné zakázky probíhat písemně, písemná komunikace bude, v souladu s § 211 zákona, probíhat elektronicky, prostřednictvím výše uvedeného elektronického nástroje NEN.
Předpokládaná hodnota: 29 880 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25.06.2019 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.08.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 19 745 717,26 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 23 892 317,88 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,37 MB 03.06.2019  09:46 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,23 MB 05.08.2019  15:27 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo Obec Bukov PDF 0,35 MB 05.08.2019  15:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s.   25531328 CZ NE 19 745 717,26 CZK 23 892 317,88 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
03.06.2019 9:46:02 Zakázka zveřejněna  
10.06.2019 14:02:43 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.06.2019 09:46:01" na "03.06.2019 09:46:02" Jiří Vrbka
10.06.2019 14:02:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.06.2019 13:00:00" na "25.06.2019 09:00:00" Jiří Vrbka
05.08.2019 15:26:24 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2019-027301" Jiří Vrbka
05.08.2019 15:27:17 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo Obec Bukov", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
05.08.2019 15:27:35 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Vrbka
05.08.2019 15:29:47 Přidán nový účastník "IČ="25531328 " Název:"1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s." Vítěz="Ano"" Jiří Vrbka
05.08.2019 15:30:22 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "19745717.26" Jiří Vrbka
05.08.2019 15:30:22 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "23892317.88" Jiří Vrbka
07.01.2022 13:00:57 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jiří Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora