Technické služby Zlín, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Technické služby Zlín, s.r.o.

Záhumení V 321, Zlín-Louky, 76302

IČO: 60711086

Telefon: 577 111 411

E-mail: info@tszlin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.tszlin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. David Neulinger

tel.: +420773786135

e-mail: dneulinger@tszlin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava komunikací
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.06.2018   07:59
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla – stavby Oprava komunikací.
Členění stavby na stavební objekty:
1. Oprava parkoviště před OD Prior ve Zlíně
2. Zlín – náměstí Práce, oprava ploch
Stručný popis stavby:
V rámci objektu Oprava parkoviště před OD Prior ve Zlíně bude realizováno odfrézování stávajícího asfaltového povrchu při zachování podkladních konstrukčních vrstev, které budou v místech poruch lokálně vypraveny; vybourání stávajících obrub mimo úseku podél východní strany. Ostrůvek uprostřed parkoviště bude vybourán včetně podkladních vrstev do hloubky potřebné pro kompletní konstrukci parkoviště s živičným krytem. Parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením. Parkoviště bude lemováno betonovým obrubníkem. Podél obruby se uloží betonová přídlažba. Součástí objektu je oprava stávajících šachet odvodnění, výměna poklopů a uličních vpustí včetně mříží.

V rámci objektu Zlín – náměstí Práce, oprava ploch bude realizováno odstranění asfaltových povrchů ze stávajících komunikací a chodníků a zhotovení živičného povrchu.
Předpokládaná hodnota: 6 351 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17.07.2018 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 160 429,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k předložení nabídky DOCX 0,09 MB 26.06.2018  07:59 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P02 ZP ZIP 9,33 MB 26.06.2018  07:59 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací podmínky DOCX 0,09 MB 26.06.2018  07:59 
2. P01 ZP DOCX 0,07 MB 26.06.2018  07:59 
3. P03 ZP XLSX 0,04 MB 26.06.2018  07:59 
4. P04 ZP DOCX 0,73 MB 26.06.2018  07:59 
5. P05 ZP DOCX 0,73 MB 26.06.2018  07:59 
6. P06 ZP DOCX 0,73 MB 26.06.2018  07:59 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,11 MB 01.08.2018  08:09 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele DOCX 0,74 MB 29.08.2018  11:28 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA   48035599 CZ NE 6 478 711,00 CZK    
2.   STRABAG, a.s. odštěpný závod Morava   60838744 CZ NE 6 394 704,82 CZK    
3.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 6 424 144,93 CZK    
4.   EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava   45274924 CZ NE 6 160 429,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
26.06.2018 7:59:15 Zakázka zveřejněna  
01.08.2018 8:09:20 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. David Neulinger
01.08.2018 8:13:22 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA" Vítěz="Ne"" Ing. David Neulinger
01.08.2018 8:17:05 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG, a.s. odštěpný závod Morava" Vítěz="Ne"" Ing. David Neulinger
01.08.2018 8:17:55 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Ing. David Neulinger
01.08.2018 8:19:29 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "6424144.93" Ing. David Neulinger
01.08.2018 8:22:11 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava" Vítěz="Ano"" Ing. David Neulinger
21.08.2018 7:54:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6160429.00" Ing. David Neulinger
29.08.2018 11:28:24 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. David Neulinger

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora