Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc, 77200

IČO: 00849103

Telefon: +420 585 544 300

E-mail: info@zzsol.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zzsol.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Servis a údržba vozidel Zdravotnické zá-chranné služby Olomouckého kraje
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.09.2012   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem dílčích částí A a B veřejné zakázky je provádění servisu a údržby vozidel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje u závažných poruch (výměna motoru, výměna převodovky, apod.) a poruch způsobených havárií. Předmětem dílčích částí C a D veřejné zakázky je provádění servisu a údržby vozidel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a to zejména provádění záručního a pozáručního servisu všech vozidel, které se v době platnosti a účinnosti této smlouvy nacházejí v držení objednatele, provádění běžných mechanických oprav karoserie vozidel objednatele, provádění lakýrnických, karosářských, klempířských a elektrikářských prací na vozidlech objednatele, provádění pravidelné údržby a prohlídky vozidel objednatele dle jeho potřeby, prodej a montáž originálních náhradních dílů, pneuservis,měření emisí, měření geometrie na profesionálních přístrojích, diagnostika závad, příprava vozidel na STK, provádění oprav a údržby klimatizace vč. recyklace chladícího prostředku a dezinfekce okruhu větrání vozidel objednatele, zajištění non-stop služby servis-mobil pro účely odtahu havarovaných nebo nepojízdných vozidel objednatele na území celého Olomouckého kraje, provádění likvidace pojistných událostí ve spolupráci s likvidátorem pojišťovny, která bude tuto pojistnou událost likvidovat, bezplatná poradenská činnost při opravách a údržbě vozového parku, informování o servisních lhůtách předepsaných výrobcem, poskytování dalších služeb, které s výše uvedenými činnostmi, pracemi souvisejí.
Předpokládaná hodnota: 4 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16.10.2012 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.12.2012
Datum ukončení plnění: 31.12.2013
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 248 779,35 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 351 023,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,13 MB 28.09.2012  00:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Požadavky na nabídku PDF 0,21 MB 28.09.2012  00:00 
2. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 1 - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 28.09.2012  00:00 
3. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 1 - Vzor čestného prohlášení § 68 DOC 0,03 MB 28.09.2012  00:00 
4. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,12 MB 28.09.2012  00:00 
5. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 2 - Formulář referenční služby DOC 0,04 MB 28.09.2012  00:00 
6. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace DOC 0,03 MB 28.09.2012  00:00 
7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část A) DOC 0,14 MB 28.09.2012  00:00 
8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část B) DOC 0,12 MB 28.09.2012  00:00 
9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část C) DOC 0,15 MB 28.09.2012  00:00 
10. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část D) DOC 0,12 MB 28.09.2012  00:00 
11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Rekapitulace nabídkové cena DOC 0,06 MB 28.09.2012  00:00 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodněnjší nabídky DOC 0,30 MB 16.11.2012  11:52 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva DOC 0,11 MB 14.12.2012  14:24 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - část A PDF 2,56 MB 12.12.2012  13:04 
2. Smlouva o dílo - část B PDF 2,29 MB 12.12.2012  13:05 
3. Smlouva o dílo - část C PDF 2,76 MB 12.12.2012  13:05 
4. Smlouva o dílo - část D PDF 2,52 MB 12.12.2012  13:06 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.   25744631 CZ NE   ANO
2.   FORTEX - AGS, a.s.   00150584 CZ NE   ANO
3.   JIŘÍ KLANICA   44903880 CZ NE   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 1 922 347,94 CZK   2 326 041,00 CZK  
2013 1 243 262,81 CZK   1 504 348,00 CZK  
2013 2 083 168,60 CZK   2 520 634,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.09.2012 Zakázka zveřejněna  
16.11.2012 10:53:00 Přidání dokumentu "Výběr nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
16.11.2012 11:51:29 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Výběr nejvhodnější nabídky" Houserek Aleš, Ing.
16.11.2012 11:52:37 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodněnjší nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
12.12.2012 13:04:12 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
12.12.2012 13:05:03 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
12.12.2012 13:05:38 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
12.12.2012 13:06:10 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část D", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
14.12.2012 11:57:35 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
14.12.2012 14:22:23 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva" Houserek Aleš, Ing.
14.12.2012 14:24:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
20.02.2014 10:42:57 Přidán nový účastník "IČ="25744631 " Název:"AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o." Vítěz="Ano"" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:44:22 Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ano"" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:46:09 Přidán nový účastník "IČ="44903880 " Název:"JIŘÍ KLANICA" Vítěz="Ano"" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:46:34 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1922347.94" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:46:34 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2326041.00" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:46:54 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1922347.94" na "3165610.75" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:46:54 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2326041.00" na "3830389.00" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:47:20 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3165610.75" na "5248779.35" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:47:20 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3830389.00" na "6351023.00" Kateřina Noglá
20.02.2015 14:16:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" David Kolesár

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora