Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc, 77200

IČO: 00849103

Telefon: +420 585 544 300

E-mail: info@zzsol.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zzsol.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000016 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.10.2014   10:03
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky ochranných osobních pracovních prostředků a ostatní součásti oděvů (dále jen „OOPP“) pro určenou skupinu zaměstnanců zadavatele podle bližších specifikací. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva s jedním vybraným uchazečem (dále jen „Smlouva“) na dobu 4 let.
Předpokládaná hodnota: 5 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 03.12.2014 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 02.03.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 246 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 717 660,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 246 824,31 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 718 657,41 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,12 MB 23.10.2014  10:03 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,22 MB 23.10.2014  10:03 
2. Svazek 1 - Příloha č.1 - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 23.10.2014  10:03 
3. Svazek 1 - Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení § 68 odstavec 3 DOC 0,03 MB 23.10.2014  10:03 
4. Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,11 MB 23.10.2014  10:03 
5. Svazek 2 - Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace DOC 0,03 MB 23.10.2014  10:03 
6. Svazek 2 - Příloha č.2 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek DOC 0,05 MB 23.10.2014  10:03 
7. Svazek 3 - Rámcová kupní smlouva OOPP DOC 0,11 MB 23.10.2014  10:03 
8. Svazek 3 - Příloha č.1 - specifikace BUNDA s RRP CELOROČNÍ DOC 0,27 MB 23.10.2014  10:03 
9. Svazek 3 - Příloha č.2 - specifikace VESTA s RRP CELOROČNÍ DOC 0,21 MB 23.10.2014  10:03 
10. Svazek 3 - Příloha č.3 - specifikace KALHOTY CELOROČNÍ s RRP DOC 0,11 MB 23.10.2014  10:03 
11. Svazek 3 - Příloha č.4 - specifikace MIKINA DOC 0,09 MB 23.10.2014  10:03 
12. Svazek 3 - Příloha č.5 - specifikace LOGO s NÁZVEM FUNKCE DOC 0,04 MB 23.10.2014  10:03 
13. Svazek 3 - Příloha č.6 - Jednotkové ceny XLS 0,04 MB 23.10.2014  10:03 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám PDF 0,10 MB 05.11.2014  13:57 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,11 MB 06.02.2015  10:19 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,08 MB 11.03.2015  11:39 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rámcová kupní smlouva PDF 0,84 MB 02.03.2015  15:41 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   PANGEA CZ, s.r.o.   27774996 CZ NE 2 246 000,00 CZK ANO
2.   JANOLI, s.r.o.   36515507 CZ NE 4 243 200,00 CZK  
3.   Koutný spol. s r.o.   60750197 CZ NE 3 798 400,00 CZK  
4.   XENA Praha s.r.o.   49613791 CZ NE 2 476 800,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 607 331,75 CZK   734 871,41 CZK  
2016 1 639 492,56 CZK   1 983 786,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
23.10.2014 10:03:09 Zakázka zveřejněna  
05.11.2014 13:57:11 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
06.02.2015 10:19:15 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
02.03.2015 15:41:13 Přidání dokumentu "Rámcová kupní smlouva ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
02.03.2015 15:42:23 Přidán nový účastník "IČ="27774996 " Název:"PANGEA CZ, s.r.o." Vítěz="Ano"" David Kolesár
02.03.2015 15:42:47 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2246000.00" David Kolesár
02.03.2015 15:42:47 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2717660.00" David Kolesár
11.03.2015 11:39:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
11.03.2015 11:39:46 Přidán nový účastník "IČ="36515507 " Název:"JANOLI, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.03.2015 11:40:07 Přidán nový účastník "IČ="60750197 " Název:"Koutný spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.03.2015 11:40:27 Přidán nový účastník "IČ="49613791 " Název:"XENA Praha s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.03.2016 10:04:32 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "607331.75" Boris Vrbka
11.03.2016 10:04:32 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "734871.41" Boris Vrbka
23.03.2017 12:05:11 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "607331.75" na "2246824.31" Boris Vrbka
23.03.2017 12:05:11 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "734871.41" na "2718657.41" Boris Vrbka
23.03.2017 12:07:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora