Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc, 77200

IČO: 00849103

Telefon: +420 585 544 300

E-mail: info@zzsol.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zzsol.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
494359 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.09.2014   09:47
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provádění běžného servisu a údržby vozidel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a provádění servisu a údržby vozidel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje u závažných poruch (výměna motoru, výměna převodovky, apod.) a poruch způsobených havárií.
Předpokládaná hodnota: 5 753 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20.11.2014 10:30 hodin
Datum ukončení plnění: 15.03.2016

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,19 MB 26.09.2014  09:47 
2. Svazek 1 - Příloha č.1 - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 26.09.2014  09:47 
3. Svazek 1 - Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení § 68 DOC 0,03 MB 26.09.2014  09:47 
4. Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,13 MB 26.09.2014  09:48 
5. Svazek 2 - Příloha č.1 - Formulář referenční služby DOC 0,04 MB 26.09.2014  09:48 
6. Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část A) DOC 0,14 MB 26.09.2014  09:48 
7. Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část B) DOC 0,14 MB 26.09.2014  09:48 
8. Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část C) DOC 0,14 MB 26.09.2014  09:48 
9. Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část D) DOC 0,14 MB 26.09.2014  09:49 
10. Svazek 3 - Příloha č.2 - Rekapitulace nabídkové cena DOC 0,05 MB 26.09.2014  09:49 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám PDF 0,10 MB 11.11.2014  13:42 
2. Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám - přílohy ZIP 0,02 MB 11.11.2014  13:43 
3. Dodatečné informace 2 k zadávacím podmínkám PDF 0,10 MB 18.11.2014  12:29 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky (232-2012) PDF 0,07 MB 30.09.2014  10:28 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,10 MB 03.04.2015  13:57 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rámcová smlouva o dílo (část A JIH) PDF 0,39 MB 26.03.2015  09:30 
2. Rámcová smlouva o dílo (část B SEVER) PDF 0,36 MB 26.03.2015  09:31 
3. Rámcová smlouva o dílo (část C JIH) PDF 0,41 MB 26.03.2015  09:31 
4. Rámcová smlouva o dílo (část D SEVER) PDF 0,38 MB 26.03.2015  09:32 
5. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo (část A JIH) PDF 0,43 MB 05.01.2016  11:29 
6. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo (část B SEVER) PDF 0,45 MB 05.01.2016  11:31 
7. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo (část C JIH) PDF 0,43 MB 05.01.2016  11:31 
8. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo (část D SEVER) PDF 0,45 MB 05.01.2016  11:32 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AUTOCENTRUM OLOMOUC, s.r.o.   25744631 CZ NE   ANO

Datum uzavření smlouvy: 25.03.2015
Datum ukončení plnění: 15.03.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 197 659,28 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 869 167,73 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 2 322 218,37 CZK   2 809 884,23 CZK  
2016 875 440,91 CZK   1 059 283,50 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   FORTEX - AGS, a.s.   00150584 CZ NE   ANO

Datum uzavření smlouvy: 25.03.2015
Datum ukončení plnění: 15.03.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 926 110,34 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 120 593,50 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 592 140,50 CZK   716 490,00 CZK  
2016 333 969,84 CZK   404 103,50 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Jiří Klanica   44903880 CZ NE   ANO

Datum uzavření smlouvy: 25.03.2015
Datum ukončení plnění: 15.03.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 067 969,75 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 712 243,40 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 2 294 214,05 CZK   2 775 999,00 CZK  
2016 773 755,70 CZK   936 244,40 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   FORTEX - AGS, a.s.   00150584 CZ NE   ANO

Datum uzavření smlouvy: 25.03.2015
Datum ukončení plnění: 15.03.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 926 110,33 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 120 593,50 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 592 140,50 CZK   716 490,00 CZK  
2016 333 969,83 CZK   404 103,50 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.09.2014 9:47:00 Zakázka zveřejněna  
26.09.2014 9:47:07 Založeno nové řízení Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:07 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "10.02.2042" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:07 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "26.09.2014 09:00:00" na "18.11.2014 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:28 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Podmínky a požadavky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:40 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Příloha č.1 - Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:49 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení § 68", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:48:00 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:48:11 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Příloha č.1 - Formulář referenční služby", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:48:25 Přidání dokumentu "Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část A)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:48:38 Přidání dokumentu "Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část B)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:48:52 Přidání dokumentu "Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část C)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:49:02 Přidání dokumentu "Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část D)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:49:12 Přidání dokumentu "Svazek 3 - Příloha č.2 - Rekapitulace nabídkové cena", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:49:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:49:51 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:49:51 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000012" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:49:51 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.09.2014" na "26.09.2014 09:49:51" Ing. Aleš Houserek
30.09.2014 10:28:55 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky (232-2012)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
11.11.2014 13:41:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.09.2014 09:49:51" na "26.09.2014" Ing. Aleš Houserek
11.11.2014 13:41:48 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "18.11.2014 10:00:00" na "20.11.2014 10:30:00" Ing. Aleš Houserek
11.11.2014 13:42:19 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
11.11.2014 13:43:13 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.11.2014 12:29:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.03.2015 9:30:41 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva o dílo (část A JIH)", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
26.03.2015 9:30:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Ukončena realizace" na "Zahájeno" David Kolesár
26.03.2015 9:30:43 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.09.2014" na "26.09.2014 09:47:00" David Kolesár
26.03.2015 9:31:24 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva o dílo (část B SEVER)", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
26.03.2015 9:31:54 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva o dílo (část C JIH)", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
26.03.2015 9:32:12 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva o dílo (část D SEVER)", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
03.04.2015 13:57:55 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.01.2016 11:29:33 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo (část A JIH)", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
05.01.2016 11:31:05 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo (část B SEVER)", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
05.01.2016 11:31:48 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo (část C JIH)", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
05.01.2016 11:32:24 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo (část D SEVER)", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
11.03.2016 9:27:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Boris Vrbka
11.03.2016 9:33:36 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka
26.09.2014 9:47:08 Založeno nové řízení Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:08 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.09.2014" na "26.09.2014 09:47:00" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:08 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "10.02.2042" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
26.03.2015 9:33:47 Přidán nový účastník "IČ="25744631 " Název:"AUTOCENTRUM OLOMOUC, s.r.o." Vítěz="Ano"" David Kolesár
30.03.2015 11:38:30 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" David Kolesár
30.03.2015 11:38:30 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000012" David Kolesár
11.03.2016 9:27:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2322218.37" Boris Vrbka
11.03.2016 9:27:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "2809884.23" Boris Vrbka
11.03.2016 9:27:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka
23.03.2017 11:42:12 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2322218.37" na "3197659.28" Boris Vrbka
23.03.2017 11:42:12 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2809884.23" na "3869167.73" Boris Vrbka
26.09.2014 9:47:08 Založeno nové řízení Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:08 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.09.2014" na "26.09.2014 09:47:00" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:08 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "10.02.2042" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
26.03.2015 9:34:29 Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ano"" David Kolesár
30.03.2015 11:38:45 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" David Kolesár
30.03.2015 11:38:45 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000012" David Kolesár
11.03.2016 9:32:50 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "592140.50" Boris Vrbka
11.03.2016 9:32:50 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "716490.00" Boris Vrbka
11.03.2016 9:33:17 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka
23.03.2017 11:43:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "592140.50" na "1260080.17" Boris Vrbka
23.03.2017 11:43:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "716490.00" na "1524697.00" Boris Vrbka
23.03.2017 11:48:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1260080.17" na "926110.34" Boris Vrbka
23.03.2017 11:48:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1524697.00" na "1120593.50" Boris Vrbka
26.09.2014 9:47:09 Založeno nové řízení Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:09 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.09.2014" na "26.09.2014 09:47:00" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:09 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "10.02.2042" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
26.03.2015 9:34:56 Přidán nový účastník "IČ="44903880 " Název:"Jiří Klanica" Vítěz="Ano"" David Kolesár
30.03.2015 11:38:58 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" David Kolesár
30.03.2015 11:38:58 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000012" David Kolesár
11.03.2016 9:33:36 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka
11.03.2016 9:34:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2294214.05" Boris Vrbka
11.03.2016 9:34:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "2775999.00" Boris Vrbka
23.03.2017 11:44:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2294214.05" na "3067969.75" Boris Vrbka
23.03.2017 11:44:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2775999.00" na "3712243.40" Boris Vrbka
26.09.2014 9:47:09 Založeno nové řízení Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:09 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.09.2014" na "26.09.2014 09:47:00" Ing. Aleš Houserek
26.09.2014 9:47:09 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "10.02.2042" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
26.03.2015 9:35:24 Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ano"" David Kolesár
30.03.2015 11:39:22 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" David Kolesár
30.03.2015 11:39:22 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000012" David Kolesár
11.03.2016 9:31:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "592140.50" Boris Vrbka
11.03.2016 9:31:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "716490.00" Boris Vrbka
11.03.2016 9:31:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka
23.03.2017 11:48:49 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "592140.50" na "926110.33" Boris Vrbka
23.03.2017 11:48:49 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "716490.00" na "1120593.50" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora