Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc, 77200

IČO: 00849103

Telefon: +420 585 544 300

E-mail: info@zzsol.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zzsol.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nákup 2 ks sanitních vozů
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 13.06.2014   13:28
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 ks sanitních vozidel s náhonem všech kol pro Zdravotnic-kou záchrannou službu Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci.
Předpokládaná hodnota: 3 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30.06.2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.08.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 380 558,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 090 475,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky DOC 0,09 MB 13.06.2014  13:28 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky DOC 0,14 MB 13.06.2014  13:28 
2. Svazek 1 - Příloha č.1 - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 13.06.2014  13:28 
3. Svazek 1 - Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 13.06.2014  13:28 
4. Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,10 MB 13.06.2014  13:28 
5. Svazek 2 - Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace DOC 0,03 MB 13.06.2014  13:28 
6. Svazek 2 - Příloha č.2 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek DOC 0,04 MB 13.06.2014  13:28 
7. Svazek 3 - Obchodní podmínky DOC 0,10 MB 13.06.2014  13:28 
8. Svazek 3 - Příloha č.1a - Technická specifikace DOC 0,10 MB 13.06.2014  13:28 
9. Svazek 3 - Příloha č.1b - Technická specifikace - obrazová dokumentace DOC 2,25 MB 13.06.2014  13:28 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výběr nejvhodnější nabídky PDF 0,09 MB 15.07.2014  12:39 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 15.08.2014  09:50 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,71 MB 08.08.2014  12:21 
2. Smlouva o dílo - přílohy (1.) PDF 2,94 MB 08.08.2014  12:22 
3. Smlouva o dílo - přílohy (2.) PDF 1,69 MB 08.08.2014  12:22 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.   25744631 CZ NE 3 380 558,00 CZK ANO
2.   FORTEX - AGS, a.s.   00150584 CZ NE 3 431 982,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
13.06.2014 13:28:52 Zakázka zveřejněna  
15.07.2014 12:39:35 Přidání dokumentu "Výběr nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.08.2014 12:20:01 Přidán nový účastník "IČ="25744631 " Název:"AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
08.08.2014 12:20:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3380558.00" Ing. Aleš Houserek
08.08.2014 12:20:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4090475.00" Ing. Aleš Houserek
08.08.2014 12:21:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.08.2014 12:22:04 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - přílohy (1.)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
08.08.2014 12:22:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - přílohy (2.)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.08.2014 9:50:02 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.08.2014 9:57:55 Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora