Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc, 77200

IČO: 00849103

Telefon: +420 585 544 300

E-mail: info@zzsol.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zzsol.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka systému mobilní podpory výjezdů v terénu pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 23.01.2014   09:49
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmět veřejné zakázky je výběr dodavatele 36 kusů tabletů Systému mobilní podpory výjezdů v terénu pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje.
Předpokládaná hodnota: 2 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.02.2014 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 480 400,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 001 284,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list (ZJED) PDF 0,10 MB 23.01.2014  09:49 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,15 MB 23.01.2014  09:49 
2. SVAZEK 1 - Příloha č.1 - Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 23.01.2014  09:49 
3. SVAZEK 1 - Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení § 68 DOC 0,03 MB 23.01.2014  09:49 
4. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,08 MB 23.01.2014  09:49 
5. SVAZEK 2 - Příloha č.1 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek DOC 0,04 MB 23.01.2014  09:49 
6. SVAZEK 2 - Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení dodavatele DOC 0,03 MB 23.01.2014  09:49 
7. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy DOC 0,06 MB 23.01.2014  09:49 
8. SVAZEK 3 - Příloha č.1 - Technická specifikace dodávky DOC 0,02 MB 23.01.2014  09:49 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyloučení PDF 0,11 MB 04.03.2014  11:03 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výběr PDF 0,09 MB 04.03.2014  11:03 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 31.03.2014  12:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 1,55 MB 25.03.2014  10:48 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Tomáš Bräuer   45232130 CZ NE 2 286 000,00 CZK  
2.   Medsol s.r.o.   24201596 CZ NE 2 275 200,00 CZK  
3.   C SYSTEM CZ a.s.   27675645 CZ NE 2 480 400,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
23.01.2014 9:49:30 Zakázka zveřejněna  
04.03.2014 11:03:37 Přidání dokumentu "Vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
04.03.2014 11:03:58 Přidání dokumentu "Výběr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.03.2014 10:47:19 Přidán nový účastník "IČ="27675645 " Název:"C SYSTEM CZ a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
25.03.2014 10:47:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2480400.00" Ing. Aleš Houserek
25.03.2014 10:47:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3001284.00" Ing. Aleš Houserek
25.03.2014 10:48:56 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
31.03.2014 12:08:38 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
31.03.2014 12:11:46 Přidán nový účastník "IČ="45232130 " Název:"Tomáš Bräuer" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
31.03.2014 12:12:11 Přidán nový účastník "IČ="24201596 " Název:"Medsol s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
31.03.2014 12:12:29 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "22860000.00" na "2286000.00" Ing. Aleš Houserek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora