Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc, 77200

IČO: 00849103

Telefon: +420 585 544 300

E-mail: info@zzsol.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zzsol.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Servis a údržba vozidel Zdravotnické zá-chranné služby Olomouckého kraje
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 15.10.2013   10:26
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem dílčích částí A a B veřejné zakázky je provádění servisu a údržby vozidel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje u závažných poruch (výměna motoru, výměna převodovky, apod.) a poruch způsobených havárií. Předmětem dílčích částí C a D veřejné zakázky je provádění běžného servisu a údržby vozidel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Předpokládaná hodnota: 4 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31.10.2013 10:00 hodin
Datum ukončení plnění: 31.12.2014

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,11 MB 15.10.2013  10:26 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,16 MB 15.10.2013  10:26 
2. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 1 - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 15.10.2013  10:26 
3. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 1 - Vzor čestného prohlášení § 68 DOC 0,03 MB 15.10.2013  10:26 
4. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 1 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace DOC 0,03 MB 15.10.2013  10:26 
5. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,12 MB 15.10.2013  10:26 
6. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 2 - Formulář referenční služby DOC 0,05 MB 15.10.2013  10:26 
7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část A) DOC 0,14 MB 15.10.2013  10:26 
8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část B) DOC 0,13 MB 15.10.2013  10:26 
9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část C) DOC 0,15 MB 15.10.2013  10:26 
10. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky (Část D) DOC 0,13 MB 15.10.2013  10:26 
11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Rekapitulace nabídkové cena DOC 0,05 MB 15.10.2013  10:26 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výběr PDF 0,12 MB 13.11.2013  13:43 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,10 MB 12.12.2013  10:35 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - část A PDF 2,45 MB 10.12.2013  07:50 
2. Smlouva o dílo - část B PDF 2,27 MB 10.12.2013  07:50 
3. Smlouva o dílo - část C PDF 2,56 MB 10.12.2013  07:51 
4. Smlouva o dílo - část D PDF 2,47 MB 10.12.2013  07:51 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Jiří Klanica, AUTO Klanica   44903880 CZ NE 24 522,54 CZK  
2.   FORTEX - AGS, a.s.   00150584 CZ NE 26 203,00 CZK  
3.   AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.   25744631 CZ NE 23 572,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 06.12.2013
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 23 572,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 049 150,41 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 479 472,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 2 049 150,41 CZK   2 479 472,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.   25744631 CZ NE 13 129,00 CZK  
2.   FORTEX - AGS, a.s.   00150584 CZ NE 12 563,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 06.12.2013
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 12 563,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 366 598,35 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 653 584,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 1 366 598,35 CZK   1 653 584,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.   25744631 CZ NE 23 572,00 CZK  
2.   FORTEX - AGS, a.s.   00150584 CZ NE 26 203,00 CZK  
3.   Jiří Klanica   44903880 CZ NE 17 461,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 06.12.2013
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 17 461,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 703 710,74 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 061 490,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 1 703 710,74 CZK   2 061 490,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.   25744631 CZ NE 13 129,00 CZK  
2.   FORTEX - AGS, a.s.   00150584 CZ NE 12 563,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 06.12.2013
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 12 563,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2014

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.10.2013 10:26:22 Zakázka zveřejněna  
11.11.2013 8:47:12 Přidání dokumentu "Výběr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
13.11.2013 13:43:34 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Výběr" Ing. Aleš Houserek
13.11.2013 13:43:56 Přidání dokumentu "Výběr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:50:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:50:54 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:51:19 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:51:39 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část D", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
12.12.2013 10:35:55 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
02.02.2015 11:27:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič
10.12.2013 7:42:33 Přidán nový účastník "IČ="25744631 " Název:"AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:47:21 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:47:21 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "23572.00" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:47:21 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000012" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:47:21 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.10.2013 10:22:00" na "15.10.2013 10:26:22" Ing. Aleš Houserek
12.12.2013 10:38:17 Přidán nový účastník "IČ="44903880 " Název:"Jiří Klanica, AUTO Klanica" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
12.12.2013 10:38:37 Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
02.02.2015 11:28:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2049150.41" Mgr. Jiří Košulič
02.02.2015 11:28:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "2479472.00" Mgr. Jiří Košulič
02.02.2015 11:29:34 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
10.12.2013 7:43:36 Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:48:09 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:48:09 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "12563.00" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:48:09 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000012" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:48:09 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.10.2013 10:22:00" na "15.10.2013 10:26:22" Ing. Aleš Houserek
12.12.2013 10:39:03 Přidán nový účastník "IČ="25744631 " Název:"AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
12.12.2013 10:41:17 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "13129.00" Ing. Aleš Houserek
02.02.2015 11:31:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1366598.35" Mgr. Jiří Košulič
02.02.2015 11:31:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1653584.00" Mgr. Jiří Košulič
02.02.2015 11:32:20 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
10.12.2013 7:44:54 Přidán nový účastník "IČ="44903880 " Název:"Jiří Klanica" Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:48:46 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:48:46 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "17461.00" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:48:46 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000012" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:48:46 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.10.2013 10:22:00" na "15.10.2013 10:26:22" Ing. Aleš Houserek
12.12.2013 10:41:56 Přidán nový účastník "IČ="25744631 " Název:"AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
12.12.2013 10:42:09 Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
02.02.2015 11:27:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1703710.74" Mgr. Jiří Košulič
02.02.2015 11:27:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "2061490.00" Mgr. Jiří Košulič
02.02.2015 11:27:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
10.12.2013 7:45:52 Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:49:11 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:49:11 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "12563.00" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:49:11 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000012" Ing. Aleš Houserek
10.12.2013 7:49:11 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.10.2013 10:22:00" na "15.10.2013 10:26:22" Ing. Aleš Houserek
12.12.2013 10:42:39 Přidán nový účastník "IČ="25744631 " Název:"AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
02.02.2015 11:32:55 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora