Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc, 77200

IČO: 00849103

Telefon: +420 585 544 300

E-mail: info@zzsol.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zzsol.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Datová síť Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o.
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.05.2013   10:06
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmět veřejné zakázky je výběr poskytovatele datových služeb pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje.
Předpokládaná hodnota: 3 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31.05.2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.07.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 012 800,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 225 488,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 506 400,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 612 744,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,11 MB 16.05.2013  10:06 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,15 MB 16.05.2013  10:06 
2. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,11 MB 16.05.2013  10:06 
3. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky - příloha č.1 - cenová specifikace DOC 0,03 MB 16.05.2013  10:06 
4. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky DOC 0,09 MB 16.05.2013  10:06 
5. Formulář - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 16.05.2013  10:06 
6. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 16.05.2013  10:06 
7. Vzor čestného prohlášení prohlášení § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 16.05.2013  10:06 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám PDF 0,10 MB 27.05.2013  12:14 
2. Dodatečné informace č.2 k zadávacím podmínkám PDF 0,16 MB 28.05.2013  11:28 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výběr nejvhodnější nabídky DOC 0,28 MB 24.06.2013  15:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 0,09 MB 25.07.2013  11:15 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,89 MB 22.07.2013  09:42 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Telefónica Czech Republic, a.s.   60193336 CZ NE 2 363 856,00 CZK  
2.   ha-vel internet s.r.o.   25354973 CZ NE 1 012 800,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 506 400,00 CZK   612 744,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16.05.2013 10:06:01 Zakázka zveřejněna  
27.05.2013 12:14:35 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
28.05.2013 11:28:54 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
24.06.2013 15:40:12 Přidání dokumentu "Výběr nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22.07.2013 9:41:07 Přidán nový účastník "IČ="25354973 " Název:"ha-vel internet s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
22.07.2013 9:41:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1012800.00" Ing. Aleš Houserek
22.07.2013 9:41:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1225488.00" Ing. Aleš Houserek
22.07.2013 9:42:45 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.07.2013 11:08:25 Přidání dokumentu "Písemná zpráva ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.07.2013 11:09:03 Přidán nový účastník "IČ="60193336 " Název:"Telefónica Czech Republic, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
25.07.2013 11:15:21 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva " Ing. Aleš Houserek
25.07.2013 11:15:40 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
02.02.2015 15:39:17 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "506400.00" David Kolesár
02.02.2015 15:39:17 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "612744.00" David Kolesár

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora