Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc, 77200

IČO: 00849103

Telefon: +420 585 544 300

E-mail: info@zzsol.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zzsol.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Průběžná dodávka zdravotnického materiálu
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.11.2012   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu včetně jejich dopravy na místo určení.
Předpokládaná hodnota: 3 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.11.2012 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 18.01.2013
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 966 414,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 898 057,55 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 716 649,63 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,12 MB 07.11.2012  00:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,20 MB 07.11.2012  00:00 
2. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 1 - Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 07.11.2012  00:00 
3. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 1 - Vzor čestného prohlášení § 68 DOC 0,03 MB 07.11.2012  00:00 
4. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,13 MB 07.11.2012  00:00 
5. ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE - Svazek 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace DOC 0,03 MB 07.11.2012  00:00 
6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 2 - Formulář referenčních dodávek DOC 0,05 MB 07.11.2012  00:00 
7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Obchodní podmínky DOC 0,06 MB 07.11.2012  00:00 
8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Svazek 3 - Technická specifikace SZM XLS 0,06 MB 07.11.2012  00:00 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyloučení DOC 0,27 MB 07.01.2013  14:27 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výběr DOC 0,28 MB 07.01.2013  14:28 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 0,09 MB 02.07.2013  14:03 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rámcová smlouva - příloha č. 1 PDF 0,06 MB 21.01.2013  12:05 
2. Rámcová smlova PDF 1,78 MB 21.01.2013  12:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   GLOBALTEK GROUP, s.r.o.   25376217 CZ NE 1 966 414,00 CZK ANO
2.   LAMIPROMED s.r.o.   27777260 CZ NE 2 047 896,00 CZK  
3.   Interpharmac, s.r.o.   25277961 CZ NE 2 027 906,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 2 252 303,31 CZK   2 725 287,00 CZK  
2014 1 645 754,24 CZK   1 991 362,63 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
07.11.2012 Zakázka zveřejněna  
07.01.2013 14:27:53 Přidání dokumentu "Vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
07.01.2013 14:28:14 Přidání dokumentu "Výběr", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
21.01.2013 12:04:28 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
21.01.2013 12:05:11 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva - příloha č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
21.01.2013 12:08:14 Přidání dokumentu "Rámcová smlova", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
21.01.2013 12:08:58 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Rámcová smlouva" Houserek Aleš, Ing.
25.01.2013 14:17:46 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
18.02.2013 11:03:08 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1966414.00" Houserek Aleš, Ing.
06.05.2013 15:22:21 Editace účastníka řízení změna "IČ Účastník" z hodnoty "25376217 " na "25277961 " Ing. Aleš Houserek
06.05.2013 15:22:21 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "GLOBALTEC GROUP, s.r.o." na "Interpharmac, s.r.o." Ing. Aleš Houserek
06.05.2013 15:22:21 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ano" na "Ne" Ing. Aleš Houserek
06.05.2013 15:22:21 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "2027906.00" Ing. Aleš Houserek
06.05.2013 15:22:48 Přidán nový účastník "IČ="25376217 " Název:"GLOBALTEK GROUP, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
06.05.2013 15:26:03 Přidán nový účastník "IČ="27777260 " Název:"LAMIPROMED s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
02.07.2013 14:02:16 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva" Ing. Aleš Houserek
02.07.2013 14:03:34 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
20.02.2014 10:48:52 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "252303.31" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:48:52 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2725287.00" Kateřina Noglá
20.02.2014 10:49:09 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "252303.31" na "2252303.31" Kateřina Noglá
02.02.2015 14:29:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2252303.31" na "3898057.55" David Kolesár
02.02.2015 14:29:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2725287.00" na "4716649.63" David Kolesár
02.02.2015 14:29:33 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" David Kolesár

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora