Svazek měst a obcí regionu Pomalší

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

Náměstí J. Gurreho 2, Římov, 37324

IČO: 62536443

Telefon:

Internetová adresa: http://www.pomalsi.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, Brno, 60200

Ing. Radek Hlaváček

tel.: 731 131 684, 515 917 653

e-mail: hlavacek@grantika.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba vyhlídkové rozhledny na Hradišťském vrchu u Kaplice
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 27.04.2018   13:16
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je výstavba vyhlídkové rozhledny včetně hrubých terénních úprav.
Lhůta pro podání nabídek: 17. 5. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 23.07.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 196 527,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 12 337 798,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,40 MB 27.04.2018  13:16 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOCX 0,36 MB 27.04.2018  13:16 
2. Příloha č. 2.1 ZD - Čestné prohlášení k části základní způsobilosti DOC 0,39 MB 27.04.2018  13:16 
3. Příloha č. 2.2 ZD - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace DOCX 0,37 MB 27.04.2018  13:16 
4. Příloha č. 3 ZD - Seznam stavebních prací DOCX 0,39 MB 27.04.2018  13:16 
5. Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo DOC 0,60 MB 27.04.2018  13:16 
6. Příloha č. 5 ZD - Projektová dokumentace pro provádění stavby ZIP 218,49 MB 27.04.2018  13:16 
7. Příloha č. 7 ZD - Veřejnoprávní rozhodnutí (stavební povolení) PDF 1,40 MB 27.04.2018  13:16 
8. Příloha č. 6 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ZIP 0,10 MB 27.04.2018  16:07 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 0,46 MB 11.06.2018  12:43 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,14 MB 11.06.2018  12:44 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,15 MB 02.08.2018  14:49 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,99 MB 02.08.2018  14:49 
2. Dodatek č. 1 k SoD PDF 1,01 MB 06.08.2020  08:41 
3. Dodatek č. 2 k SoD PDF 1,44 MB 06.08.2020  08:41 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TAROS NOVA s.r.o.   25866125 CZ NE 10 196 527,00 CZK 12 337 798,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
27. 4. 2018 13:16:33 Zakázka zveřejněna  
27. 4. 2018 16:06:47 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 6 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vč. naceněného VV)" Boris Vrbka
27. 4. 2018 16:07:37 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
27. 4. 2018 16:07:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.04.2018 13:16:32" na "27.04.2018 13:16:33" Boris Vrbka
11. 6. 2018 12:43:48 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
11. 6. 2018 12:44:32 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
2. 8. 2018 14:49:20 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
2. 8. 2018 14:49:31 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
2. 8. 2018 14:53:17 Přidán nový účastník "IČ="25866125 " Název:"TAROS NOVA s.r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
2. 8. 2018 14:54:30 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "10196527.00" Boris Vrbka
2. 8. 2018 14:54:30 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "12337798.00" Boris Vrbka
6. 8. 2020 8:41:31 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
6. 8. 2020 8:41:43 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora