Svazek měst a obcí regionu Pomalší

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

Náměstí J. Gurreho 2, Římov, 37324

IČO: 62536443

Telefon:

Internetová adresa: http://www.pomalsi.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, 37004

Kristýna Soukupová

tel.: +420 387330460

e-mail: soukupova@stav-poradna.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ŘÍMOV - MUZEUM POUTNICTVÍ
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 28.03.2019   16:07
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění jsou stavební úpravy budovy nacházející se v blízkosti obecního úřadu na parc.č.st. 20/3. Zakázka je technicky definována zpracovanou projektovou dokumentací a soupisem prací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání.
Předpokládaná hodnota: 2 488 607,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 4. 2019 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 973 534,59 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 387 976,85 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,30 MB 28.03.2019  16:07 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,43 MB 28.03.2019  16:07 
2. Přílohy k ZD ZIP 0,32 MB 28.03.2019  16:07 
3. Slepý rozpočet XLSX 0,21 MB 28.03.2019  16:07 
4. Projektová dokumentace ZIP 9,52 MB 28.03.2019  16:07 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 8,30 MB 07.08.2020  09:11 
2. Dodatek č. 1 k SoD PDF 0,80 MB 07.08.2020  09:12 
3. Dodatek č. 2 k SoD PDF 4,00 MB 07.08.2020  09:12 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Jiří Prokeš   13495844 CZ NE 1 973 534,59 CZK 2 387 976,85 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
28. 3. 2019 16:07:41 Zakázka zveřejněna  
7. 8. 2020 9:11:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
7. 8. 2020 9:12:05 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
7. 8. 2020 9:12:17 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
7. 8. 2020 9:12:54 Přidán nový účastník "IČ="13495844 " Název:"Jiří Prokeš" Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
7. 8. 2020 9:13:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1973534.59" Boris Vrbka
7. 8. 2020 9:13:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2387976.85" Boris Vrbka
7. 8. 2020 9:13:24 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.03.2019 16:07:40" na "28.03.2019 16:07:41" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora