Svazek měst a obcí regionu Pomalší

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

Náměstí J. Gurreho 2, Římov, 37324

IČO: 62536443

Telefon:

Internetová adresa: http://www.pomalsi.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

SKLÁDKA RŮŽOV spol. s r.o., B. Němcové, 12/2, České Budějovice, 37007

Pavel Peroutka

tel.: 725785422

e-mail: pavel.peroutka@email.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pomalší – kompostéry – 2. etapa, kontejnery na textil
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 27.03.2019   09:20
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka
• Kompostérů o objemu min. 1000 l v počtu 206 ks
• Kompostérů o objemu min. 1500 l v počtu 232 ks
• Kompostérů o objemu min. 2000 l v počtu 119 ks
• Kontejnerů na textil o objemu min. 2000 l v počtu 15 ks
specifikovaných v „Soupisu dodávek technického vybavení“, který tvoří nedílnou přílohu Kupní smlouvy, která byla v souladu s § 96 odst. 1 zákona zveřejněna rovněž na profilu zadavatele. Kupní smlouva vymezuje podrobným způsobem předmět plnění zadávané veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota: 2 484 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12. 4. 2019 12:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zrušení výběrového řízení PDF 0,30 MB 10.04.2019  21:04 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZD - svazek č. 1 PDF 3,44 MB 27.03.2019  09:20 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. prohlášení o splnění kvalifikace DOCX 0,05 MB 27.03.2019  09:20 
2. krycí list DOCX 0,05 MB 27.03.2019  09:20 
3. prohlášení o poddodavatelích DOCX 0,05 MB 27.03.2019  09:20 
4. výkaz výměr XLS 0,04 MB 27.03.2019  09:20 
5. technická specifikace předmětu plnění DOCX 0,05 MB 27.03.2019  09:20 
6. místo uložení předmětu plnění DOC 0,07 MB 27.03.2019  09:20 
7. kupní smlouva DOC 0,15 MB 27.03.2019  09:20 
8. ZD - svazek č. 2 PDF 3,17 MB 27.03.2019  09:20 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva PDF 0,55 MB 12.04.2019  13:10 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
27. 3. 2019 9:20:34 Zakázka zveřejněna  
27. 3. 2019 9:20:43 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.03.2019 09:20:33" na "27.03.2019 09:20:34" Ing. Miroslav Slinták
10. 4. 2019 21:04:51 Přidání dokumentu "zrušení výběrového řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Slinták
12. 4. 2019 13:10:42 Přidání dokumentu "písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Miroslav Slinták
6. 8. 2020 8:40:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora