Statutární město Brno, městská část Brno-Jehnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Statutární město Brno, městská část Brno-Jehnice

3. května 5, Brno, 62100

IČO: 44992785

Telefon: +420 541 237 425

E-mail: info@brno-jehnice.cz,  |   Internetová adresa: http://brno-jehnice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Plus Tender, s.r.o., Dostálova 97/5, Brno, 60200

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, půdní vestavba školní družiny
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 16.11.2021   19:43
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, půdní vestavba školní družiny“ spočívající v provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, vedoucí k vytvoření školní družiny v půdních prostorách Základní školy a mateřské školy, Brno, Blanenská 1, Brno – Jehnice. V rámci této aktivity bude pořízeno základní vybavení definované v projektové dokumentaci. Tato aktivita bude realizována jako součást stavebních prací, generálním dodavatelem stavby.
Předpokládaná hodnota: 8 458 526,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 07.12.2021 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,40 MB 16.11.2021  19:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Návrh smlouvy DOCX 0,12 MB 16.11.2021  19:43 
2. Výkaz výměr XLSX 0,45 MB 16.11.2021  19:43 
3. Krycí list DOCX 0,02 MB 16.11.2021  19:43 
4. Projektová dokumentace ZIP 26,11 MB 16.11.2021  19:43 
5. Poddodavatelé DOCX 0,02 MB 16.11.2021  19:43 
6. Odpovědné zadávání DOCX 0,03 MB 16.11.2021  19:43 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD ze dne 18.11.2021 PDF 0,20 MB 18.11.2021  09:37 
2. Vysvětlení ZD ze dne 30. 11. 2021 PDF 1,09 MB 30.11.2021  14:24 
3. Příloha k Vysvětlení ZD ze dne 30. 11. 2021 XLSX 0,45 MB 30.11.2021  14:24 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,81 MB 06.01.2022  09:14 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,37 MB 06.01.2022  09:16 
3. Příloha č. 1 Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,92 MB 06.01.2022  09:17 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
16.11.2021 19:43:03 Zakázka zveřejněna  
16.11.2021 19:43:09 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.11.2021 19:43:02" na "16.11.2021 19:43:03" Mgr., Ing. Karel Fiedler
18.11.2021 9:37:57 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 18.11.2021", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr., Ing. Karel Fiedler
30.11.2021 14:24:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 30. 11. 2021", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr., Ing. Karel Fiedler
30.11.2021 14:24:46 Přidání dokumentu "Příloha k Vysvětlení ZD ze dne 30. 11. 2021", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr., Ing. Karel Fiedler
30.11.2021 14:25:03 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "06.12.2021 10:00:00" na "07.12.2021 10:00:00" Mgr., Ing. Karel Fiedler
06.01.2022 9:14:08 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr., Ing. Karel Fiedler
06.01.2022 9:16:01 Přidání dokumentu "Oznámení o výsledku zadávací řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr., Ing. Karel Fiedler
06.01.2022 9:17:08 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr., Ing. Karel Fiedler

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora