Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 777 304 644

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000025 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-031090 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.06.2018   16:29
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky „Hodonín – parkování ul. Okružní a Jižní“ je navýšení parkovacích ploch (navrženo je 162 nových kolmých parkovacích stání) pro vymezenou část sídliště Jihovýchod na ulicích Jižní a Okružní, oprava stávající komunikace a vybudování chodníků a přeložky veřejného osvětlení. Řešené území zahrnuje nezastavěnou plochu na jižním okraji sídliště Jihovýchod. Je vymezeno v podélném směru ulicemi Jižní a Okružní, v příčném směru ulicemi Šumnou a Slunečnou. Do řešeného území je také zahrnut břeh Očovského odvodňovacího járku.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – projektová dokumentace, a v příloze č. 2 Zadávací dokumentace – soupis prací, dodávek a služeb.
Předpokládaná hodnota: 11 217 762,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18.07.2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 11 074 380,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 13 400 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 05.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 10 949 223,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 13 248 560,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ_(4692517) PDF 0,88 MB 25.06.2018  16:29 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ_(4692517) PDF 1,34 MB 25.06.2018  16:29 
2. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 67,77 MB 25.06.2018  16:29 
3. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB ZIP 0,21 MB 25.06.2018  16:29 
4. Příloha č. 3_KRYCÍ LIST XLS 0,04 MB 25.06.2018  16:29 
5. Příloha č. 4_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,25 MB 25.06.2018  16:29 
6. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 25.06.2018  16:29 
7. Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí DOCX 0,14 MB 25.06.2018  16:29 
8. Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 5 SoD DOCX 0,04 MB 25.06.2018  16:29 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_HODONÍN-PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ_(4696191) PDF 0,43 MB 27.06.2018  16:59 
2. Příloha č. 1 dodatečné informace č. 1_HODONÍN-PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ ZIP 0,21 MB 27.06.2018  17:00 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. OZNÁMENÍ ZADAVATELE_HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ_(4731941) PDF 0,42 MB 02.08.2018  16:38 
2. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NEBÍDEK_HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ PDF 0,16 MB 02.08.2018  16:38 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ PDF 0,43 MB 30.08.2018  08:16 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ PDF 5,27 MB 30.08.2018  08:17 
2. SMLOUVA O DÍLO část 2_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ PDF 5,60 MB 30.08.2018  08:29 
3. Dodatek č. 1_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ PDF 1,47 MB 13.12.2018  07:55 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE    
2.   STRABAG, a.s.   60838744 CZ NE    
3.   PORR a.s.   43005560 CZ NE    
4.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE    
5.   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava   48035599 CZ NE 13 400 000,00 CZK ANO
6.   SIMOSTAV s.r.o.   28273320 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 10 949 223,00 CZK   13 248 560,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.06.2018 16:29:01 Zakázka zveřejněna  
27.06.2018 16:59:42 Přidání dokumentu "DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_HODONÍN-PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ_(4696191)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
27.06.2018 17:00:21 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 dodatečné informace č. 1_HODONÍN-PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:36:24 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:36:35 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG, a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:36:52 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:37:00 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:37:13 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:37:25 Přidán nový účastník "IČ="28273320 " Název:"SIMOSTAV s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:38:02 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:38:30 Přidání dokumentu "OZNÁMENÍ ZADAVATELE_HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ_(4731941)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:38:54 Přidání dokumentu "POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NEBÍDEK_HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 8:16:39 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 8:17:10 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 8:18:27 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "11074380.00" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 8:18:27 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "13400000.00" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 8:18:27 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "25.06.2018 16:29:00" na "25.06.2018 16:29:01" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 8:18:54 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "11074380.00" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 8:29:21 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO část 2_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
11.09.2018 7:02:46 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-031090" MgA. Petr Drábek
11.09.2018 7:02:46 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor související VZ" z hodnoty "P18V00000025" na "P18V00000025" MgA. Petr Drábek
13.12.2018 7:55:30 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
03.05.2019 10:24:11 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
03.05.2019 10:25:23 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "10949223.00" MgA. Petr Drábek
03.05.2019 10:25:23 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "13248560.00" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora