Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ZOO HODONÍN - ZACHOVÁNÍ A ZATRAKTIVNĚNÍ OBJEKTŮ PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ - DSP
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000024 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 21.06.2018   07:53
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) pro účely projektu "ZOO Hodonín - zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví".
Podkladem pro zpracování DSP je zpracovaná dokumentace pro územní řízení, která je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota: 1 990 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.07.2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 960 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 371 600,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 960 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 371 600,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ZOO Hodonín-zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví PDF 0,69 MB 21.06.2018  07:53 
2. Příloha č. 1_TECHNICKÉ PODMÍNKY-Dokumentace pro územní řízení ZIP 21,14 MB 21.06.2018  07:53 
3. Příloha č. 2_KRYCÍ LIST DOCX 0,03 MB 21.06.2018  07:53 
4. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOCX 0,06 MB 21.06.2018  07:53 
5. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 21.06.2018  07:53 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_ZOO Hodonín-zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví_(4729924) PDF 0,42 MB 01.08.2018  13:12 
2. PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_ZOO Hodonín-zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví PDF 0,20 MB 01.08.2018  13:12 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_MY3 architekti s.r.o._ZOO Hodonín-zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví PDF 1,73 MB 22.08.2018  07:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   JanSport projekt, s.r.o.   06027504 CZ NE    
2.   KAPLAN ARCHITEKTI   71923004 CZ NE    
3.   Kubla + architects s.r.o.   05448689 CZ NE    
4.   Masák & Partner, s.r.o.   27086631 CZ NE    
5.   MY3 architekti s.r.o.   07213263 CZ NE 2 371 600,00 CZK ANO
6.   STUDIO ZLAMAL   45232644 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 960 000,00 CZK   2 371 600,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
21.06.2018 7:53:38 Zakázka zveřejněna  
01.08.2018 13:08:06 Přidán nový účastník "IČ="06027504 " Název:"JanSport projekt, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:08:20 Přidán nový účastník "IČ="71923004 " Název:"KAPLAN ARCHITEKTI" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:08:34 Přidán nový účastník "IČ="05448689 " Název:"Kubla + architects s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:08:48 Přidán nový účastník "IČ="27086631 " Název:"Masák & Partner, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:09:01 Přidán nový účastník "IČ="07213263 " Název:"MY3 architekti s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:09:14 Přidán nový účastník "IČ="45232644 " Název:"STUDIO ZLAMAL" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:11:14 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:11:14 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "1960000.00" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:12:41 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_ZOO Hodonín-zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví_(4729924)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
01.08.2018 13:12:57 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_ZOO Hodonín-zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 7:52:59 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_MY3 architekti s.r.o._ZOO Hodonín-zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 7:53:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1960000.00" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 7:53:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2371600.00" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 7:53:51 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.06.2018 07:53:37" na "21.06.2018 07:53:38" MgA. Petr Drábek
06.05.2019 11:33:05 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1960000.00" MgA. Petr Drábek
06.05.2019 11:33:05 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2371600.00" MgA. Petr Drábek
06.05.2019 11:33:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora