Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000022 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-029757 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.06.2018   13:41
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks zásahového požárního vozidla typu CAS 20 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hodonín (dále jen „JSDH“), splňujícího podmínky dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména:
a) vozidlo bude dodáno jako celek, s dokladem o shodě s technickými podmínkami dle ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2, bude odpovídat požadavkům zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích což bude doloženo platným osvědčením o registraci vozidla (technickým průkazem), v němž budou uvedeny veškeré povinné údaje k provedení a vybavení
vozidla včetně výjimek, směrnici EU č. 76/756 a nařízení EHK 104;
b) vozidlo bude odpovídat podmínkám vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, např. 53/2010 Sb.
c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí dodávky zásahového požárního vozidla typu CAS 20 bude také montáž příslušenství dodaného zadavatelem (viz seznam položek pro montáž, příloha č. 6). Podmínky montáže příslušenství, jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy (příloha č. 3 této ZD).

Zadavatel pro dodávku zásahového požárního vozidla typu CAS 20, připouští:
počet najetých kilometrů vozidla: max. do 15 000 km
stáří vozidla: max. 3 roky (rok výroby 2015 a novější)
Předpokládaná hodnota: 5 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.07.2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 687 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 671 270,00 CZK
Datum ukončení plnění: 18.09.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 687 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 671 270,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU - CAS 20_(4672139) PDF 0,87 MB 06.06.2018  13:41 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU - CAS 20_(4672139) PDF 1,15 MB 06.06.2018  13:41 
2. Příloha č. 1_TECHNICKÁ SPECIFIKACE - CAS 20 PDF 0,15 MB 06.06.2018  13:41 
3. Příloha č. 2_KRYCÍ LIST XLS 0,03 MB 06.06.2018  13:41 
4. Příloha č. 3_KUPNÍ SMLOUVA DOC 0,11 MB 06.06.2018  13:41 
5. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,03 MB 06.06.2018  13:41 
6. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí DOCX 0,14 MB 06.06.2018  13:41 
7. Příloha č. 6_SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ PDF 0,14 MB 06.06.2018  13:41 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. OZNÁMENÍ ZADAVATELE_DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20_(4731398) PDF 0,42 MB 02.08.2018  12:41 
2. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DODAVATELE _DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20 PDF 0,14 MB 02.08.2018  12:43 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20_(4755191) PDF 0,42 MB 27.08.2018  09:17 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. KUPNÍ SMLOUVA_THT Polička, s.r.o._DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20 PDF 2,66 MB 27.08.2018  09:16 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Požární technika KOMET, s.r.o.   18623255 CZ NE    
2.   THT Polička, s.r.o.   46508147 CZ NE 5 671 270,00 CZK ANO
3.   KOBIT - THZ s.r.o.   06102867 CZ NE    
4.   Požární bezpečnost s.r.o.   27660940 CZ NE    
5.   ZHT Group s.r.o.   27762262 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 4 687 000,00 CZK   5 671 270,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.06.2018 13:41:51 Zakázka zveřejněna  
02.08.2018 12:37:58 Přidán nový účastník "IČ="18623255 " Název:"Požární technika KOMET, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:38:13 Přidán nový účastník "IČ="46508147 " Název:"THT Polička, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:38:29 Přidán nový účastník "IČ="06102867 " Název:"KOBIT - THZ s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:38:51 Přidán nový účastník "IČ="27660940 " Název:"Požární bezpečnost s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:39:02 Přidán nový účastník "IČ="27762262 " Název:"ZHT Group s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:40:06 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:40:06 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "4687000.00" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:41:06 Přidání dokumentu "OZNÁMENÍ ZADAVATELE_DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20_(4731398)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:41:31 Přidání dokumentu "POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DODAVATELE _POŽÁRNÍHO AUTOMOBIL CAS 20", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:43:10 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DODAVATELE _POŽÁRNÍHO AUTOMOBIL CAS 20" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 12:43:30 Přidání dokumentu "POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DODAVATELE _DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
27.08.2018 9:16:37 Přidání dokumentu "KUPNÍ SMLOUVA_THT Polička, s.r.o._DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
27.08.2018 9:17:13 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_DODÁNÍ ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU – CAS 20_(4755191)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
27.08.2018 9:18:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4687000.00" MgA. Petr Drábek
27.08.2018 9:18:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5671270.00" MgA. Petr Drábek
27.08.2018 9:18:03 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "06.06.2018 13:41:50" na "06.06.2018 13:41:51" MgA. Petr Drábek
29.08.2018 13:38:22 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-02975" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 7:34:37 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "Z2018-02975" na "Z2018-029757" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 7:34:37 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor související VZ" z hodnoty "P18V00000022" na "P18V00000022" MgA. Petr Drábek
25.09.2018 12:48:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
25.09.2018 12:48:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4687000.00" MgA. Petr Drábek
25.09.2018 12:48:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5671270.00" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora