Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN – VANČUROVA, 2. ČÁST, III. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000021 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-031106 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 24.05.2018   14:46
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Hodonín – Vančurova, 2. čast, III. etapa“ je provedení opravy stávající vozovky, vybudování nových parkovacích stání, opravy chodníků, zřízení kontejnerového stání, mlatového chodníku, oprava přístupových chodníků k Základní škole Vančurova, oprava zpevněné plochy před vstupem do školy a zatravnění. Součástí realizace bude i přeložení veřejného osvětlení.
Stávající vozovka bude vybourána v celé konstrukční skladbě včetně obrubníků. Nová vozovka bude dvoupruhová obousměrná místní komunikace začínající napojením na stávající místní komunikaci v blízkosti křižovatky ulic Vančurova a Brandlova a končící napojením na nově provedenou vozovku v ulici Vančurova. Nově bude provedena i část vozovky v ulici Sídlištní, v úseku cca 15,50m. Součástí vozovky bude zpomalovací práh, umístěný v blízkosti přechodu pro chodce v blízkosti hlavního vstupu do ZŠ Vančurova. Stávající asfaltové chodníky budou vybourány v celé konstrukční vrstvě a nahrazeny novými konstrukčními skladbami a novým krytem.
Předpokládaná hodnota: 13 953 040,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.06.2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 13 706 611,57 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 16 585 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 19.08.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 13 373 791,59 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 16 182 287,82 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA_(4656302) PDF 0,90 MB 24.05.2018  14:46 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA_(4656302) PDF 1,37 MB 24.05.2018  14:46 
2. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 91,27 MB 24.05.2018  14:46 
3. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR ZIP 0,23 MB 24.05.2018  14:46 
4. Příloha č. 3_KRYCÍ LIST XLS 0,04 MB 24.05.2018  14:46 
5. Příloha č. 4_SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky DOC 0,25 MB 24.05.2018  14:46 
6. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 24.05.2018  14:46 
7. Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí DOCX 0,14 MB 24.05.2018  14:46 
8. Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 5 SoD DOCX 0,04 MB 24.05.2018  14:46 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA_(4669210) PDF 0,43 MB 04.06.2018  16:38 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA_(4731941) PDF 0,42 MB 02.08.2018  16:10 
2. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NEBÍDEK_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 0,18 MB 02.08.2018  16:10 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 0,43 MB 04.09.2018  13:44 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO část 1_EUROVIA a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 6,91 MB 04.09.2018  13:28 
2. SMLOUVA O DÍLO část 2_EUROVIA a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 4,19 MB 04.09.2018  13:29 
3. DODATEK č. 1 k SoD_EUROVIA CS, a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 0,69 MB 25.10.2018  10:28 
4. DODATEK č. 2 k SoD_část 1_EUROVIA CS, a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 1,04 MB 06.08.2019  12:33 
5. DODATEK č. 2 k SoD_část 2_EUROVIA CS, a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 2,41 MB 06.08.2019  12:33 
6. DODATEK č. 3 k SoD_EUROVIA CS, a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 2,43 MB 20.08.2019  13:32 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN – VANČUROVA, 2. ČÁST, III. ETAPA PDF 0,13 MB 13.11.2019  15:33 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam poddodavatelů_EUROVIA a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 0,10 MB 04.09.2018  13:53 
2. Seznam poddodavatelů_EUROVIA a.s. (IČ 45274924)_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA PDF 0,16 MB 05.04.2019  12:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE    
2.   STRABAG, a.s.   60838744 CZ NE    
3.   SIMOSTAV s.r.o.   28273320 CZ NE    
4.   SKANSKA a.s., divize Morava   26271303 CZ NE    
5.   VHS Břeclav, s.r.o.   42324149 CZ NE    
6.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 16 585 000,00 CZK ANO
7.   HABAU CZ s.r.o.   26068338 CZ NE    
8.   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava   48035599 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 13 373 791,59 CZK   16 182 287,82 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
24.05.2018 14:46:38 Zakázka zveřejněna  
04.06.2018 16:38:34 Přidání dokumentu "DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA_(4669210)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:06:04 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:06:17 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG, a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:06:35 Přidán nový účastník "IČ="28273320 " Název:"SIMOSTAV s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:06:45 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"SKANSKA a.s., divize Morava" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:06:59 Přidán nový účastník "IČ="42324149 " Název:"VHS Břeclav, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:07:15 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:09:19 Přidán nový účastník "IČ="26068338 " Název:"HABAU CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:09:37 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:09:57 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:10:42 Přidání dokumentu "OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA_(4731941)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:10:56 Přidání dokumentu "POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NEBÍDEK_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:28:33 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO část 1_EUROVIA a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:29:03 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO část 2_EUROVIA a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:44:35 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:46:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "13706611.57" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:46:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "16585000.00" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:46:10 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "24.05.2018 14:46:37" na "24.05.2018 14:46:38" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:46:41 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "13706611.57" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:49:31 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:53:59 Přidání dokumentu "Seznam poddodavatelů_EUROVIA a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
11.09.2018 7:03:23 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-031106" MgA. Petr Drábek
11.09.2018 7:03:23 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor související VZ" z hodnoty "P18V00000021" na "P18V00000021" MgA. Petr Drábek
25.10.2018 10:28:50 Přidání dokumentu "DODATEK č. 1 k SoD_EUROVIA CS, a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.04.2019 12:30:45 Přidání dokumentu "Seznam poddodavatelů_EUROVIA a.s. (IČ 45274924)_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 12:33:27 Přidání dokumentu "DODATEK č. 2 k SoD_část 1_EUROVIA CS, a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 12:33:49 Přidání dokumentu "DODATEK č. 2 k SoD_část 2_EUROVIA CS, a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
20.08.2019 13:32:31 Přidání dokumentu "DODATEK č. 3 k SoD_EUROVIA CS, a.s._REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN–VANČUROVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
13.11.2019 15:33:47 Přidání dokumentu "SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN – VANČUROVA, 2. ČÁST, III. ETAPA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
13.11.2019 15:35:21 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "13373791.59" MgA. Petr Drábek
13.11.2019 15:35:21 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "16182287.82" MgA. Petr Drábek
13.11.2019 15:35:58 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora