Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000020 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-031096 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 24.05.2018   13:58
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve vybudování nové komunikace šířky 7 m s asfaltovým povrchem, parkovacích ploch s povrchem z betonové dlažby a vybudování nových chodníků s povrchem z betonové dlažby v ulici Dobrovolského v Hodoníně. Součástí stavby je dále veřejné osvětlení s novou kabeláží, 16 sloupy a svítidly s LED technologií.
Předpokládaná hodnota: 11 192 992,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25.06.2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 991 736,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 13 300 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 28.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 11 781 819,63 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 14 256 001,75 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO_(4656171) PDF 0,90 MB 24.05.2018  13:58 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO_(4656171) PDF 1,39 MB 24.05.2018  13:58 
2. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 36,46 MB 24.05.2018  13:58 
3. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR ZIP 1,11 MB 24.05.2018  13:58 
4. Příloha č. 3_KRYCÍ LIST XLS 0,04 MB 24.05.2018  13:58 
5. Příloha č. 4_SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky DOC 0,24 MB 24.05.2018  13:58 
6. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 24.05.2018  13:58 
7. Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí DOCX 0,14 MB 24.05.2018  13:58 
8. Příloha č. 7_VPS - Stavební povolení PDF 13,57 MB 24.05.2018  13:58 
9. Příloha č. 8_Vzor - Změnový list_Příloha č. 5 SoD DOCX 0,04 MB 24.05.2018  13:58 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO_(4670539) PDF 0,43 MB 05.06.2018  13:38 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. OZNÁMENÍ ZADAVATELE_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO_(4731941) PDF 0,43 MB 02.08.2018  15:35 
2. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NEBÍDEK_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO PDF 0,18 MB 02.08.2018  15:35 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO PDF 0,43 MB 30.08.2018  09:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO část 1_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO PDF 7,26 MB 30.08.2018  09:00 
2. SMLOUVA O DÍLO část 2_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO PDF 3,32 MB 30.08.2018  09:00 
3. Dodatek č. 1_SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO PDF 0,72 MB 01.11.2018  11:46 
4. Dodatek č. 2 SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO PDF 2,06 MB 09.01.2019  12:11 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE    
2.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE    
3.   Stavba a údržba silnic s.r.o.   26264081 CZ NE    
4.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 13 333 333,00 CZK  
5.   STRABAG, a.s.   60838744 CZ NE    
6.   PORR a.s.   43005560 CZ NE    
7.   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava   48035599 CZ NE 13 300 000,00 CZK ANO
8.   HABAU CZ s.r.o.   26068338 CZ NE 13 414 533,89 CZK  
9.   VHS Břeclav s.r.o.   42324149 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 11 781 819,63 CZK   14 256 001,75 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
24.05.2018 13:58:09 Zakázka zveřejněna  
05.06.2018 13:38:41 Přidání dokumentu "DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO_(4670539)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:31:09 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:31:34 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:31:58 Přidán nový účastník "IČ="26264081 " Název:"Stavba a údržba silnic s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:32:16 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:32:32 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG, a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:32:47 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:33:24 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:34:30 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:35:03 Přidání dokumentu "OZNÁMENÍ ZADAVATELE_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO_(4731941)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 15:35:25 Přidání dokumentu "POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NEBÍDEK_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:08:08 Přidán nový účastník "IČ="26068338 " Název:"HABAU CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
02.08.2018 16:08:38 Přidán nový účastník "IČ="42324149 " Název:"VHS Břeclav s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 9:00:23 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO část 1_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 9:00:42 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO část 2_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 9:01:49 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 9:04:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "10991736.00" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 9:04:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "13300000.00" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 9:04:49 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "24.05.2018 13:58:08" na "24.05.2018 13:58:09" MgA. Petr Drábek
30.08.2018 9:05:11 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "10991736.00" MgA. Petr Drábek
11.09.2018 7:02:08 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-031096" MgA. Petr Drábek
11.09.2018 7:02:08 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor související VZ" z hodnoty "P18V00000020" na "P18V00000020" MgA. Petr Drábek
01.11.2018 11:46:24 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1_SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
09.01.2019 12:11:43 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o._HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
12.03.2019 10:48:31 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
12.03.2019 10:49:13 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "11781819.63" MgA. Petr Drábek
12.03.2019 10:49:13 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "14256001.75" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora