Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000019 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 17.05.2018   14:36
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je stavba přízemního nepodsklepeného zděného objektu technického zázemí hřbitova o půdorysném rozměru 18,00 x 9,00 m s valbovou střechou včetně přípojek inženýrských sítí (kanalizace, voda a elektro) a venkovních zpevněných ploch (příjezdová komunikace šířky min. 3,0 m, délky cca 42,0 m, a nájezdová plocha). Komunikace a nájezdová plocha bude sloužit pro motorová vozidla o hmotnosti do 3,5 t.
Lhůta pro podání nabídek: 04.06.2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 135 537,20 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 004 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 16.05.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 135 537,20 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 004 000,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA PDF 0,69 MB 17.05.2018  14:36 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 10,49 MB 17.05.2018  14:36 
2. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ZIP 0,27 MB 17.05.2018  14:36 
3. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOCX 0,05 MB 17.05.2018  14:36 
4. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 17.05.2018  14:36 
5. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 17.05.2018  14:36 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA_(4690621) PDF 0,42 MB 22.06.2018  11:42 
2. PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA PDF 0,20 MB 22.06.2018  11:43 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO část 1_SBD s.r.o._OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA PDF 3,72 MB 19.09.2018  16:25 
2. SMLOUVA O DÍLO část 2_SBD s.r.o._OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA PDF 2,61 MB 19.09.2018  16:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   INVESTSERVIS, s.r.o.   46973524 CZ NE    
2.   MSO servis spol. s r.o.   49971379 CZ NE    
3.   RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.   46992707 CZ NE    
4.   REPOS-ING s.r.o.   05791171 CZ NE    
5.   SBD, spol. s r.o.   26967731 CZ NE 5 004 000,00 CZK ANO
6.   Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.   42637899 CZ NE    
7.   STAVEX BV s.r.o.   25597639 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 4 135 537,20 CZK   5 004 000,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
17.05.2018 14:36:57 Zakázka zveřejněna  
22.06.2018 11:38:48 Přidán nový účastník "IČ="46973524 " Název:"INVESTSERVIS, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:39:04 Přidán nový účastník "IČ="49971379 " Název:"MSO servis spol. s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:39:21 Přidán nový účastník "IČ="46992707 " Název:"RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:39:37 Přidán nový účastník "IČ="05791171 " Název:"REPOS-ING s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:40:04 Přidán nový účastník "IČ="26967731 " Název:"SBD, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:40:20 Přidán nový účastník "IČ="42637899 " Název:"Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:40:33 Přidán nový účastník "IČ="25597639 " Název:"STAVEX BV s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:41:32 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:42:40 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA_(4690621)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
22.06.2018 11:43:09 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
19.09.2018 16:25:47 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO část 1_SBD s.r.o._OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
19.09.2018 16:26:08 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO část 2_SBD s.r.o._OBJEKT PRO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ HŘBITOVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
19.09.2018 16:27:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4135537.20" MgA. Petr Drábek
19.09.2018 16:27:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5004000.00" MgA. Petr Drábek
19.09.2018 16:27:10 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.05.2018 14:36:56" na "17.05.2018 14:36:57" MgA. Petr Drábek
19.09.2018 16:27:47 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "4135537.20" MgA. Petr Drábek
15.01.2020 7:32:39 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4135537.20" MgA. Petr Drábek
15.01.2020 7:32:39 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5004000.00" MgA. Petr Drábek
15.01.2020 7:33:05 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora