Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: draberk.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, VANČUROVA A MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000017 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 17.05.2018   12:52
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, VANČUROVA A MÍROVÉ NÁMĚSTÍ je výměna (modernizace) stávajícího osvětlení za technologicky dokonalejší modernizace školních učeben a místností.
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části (dílčí plnění č. 1-3).
1. VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ OČOVSKÁ - HODONÍN je specifikován technickou zprávou a výkazem výměr, viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace.
2. VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ VANČUROVA - HODONÍN je specifikován technickou zprávou a výkazem výměr, viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace.
3. VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - HODONÍN je specifikován technickou zprávou a výkazem výměr, viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek: 28.05.2018 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 147 857,00 CZK
Datum ukončení plnění: 20.08.2018
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 147 857,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ HODONÍN PDF 0,68 MB 17.05.2018  12:52 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_ZŠ Očovská ZIP 0,56 MB 17.05.2018  12:52 
2. Příloha č. 2_ZŠ Vančurova ZIP 0,49 MB 17.05.2018  12:52 
3. Příloha č. 3_ZŠ Mírové náměstí ZIP 0,65 MB 17.05.2018  12:52 
4. Příloha č. 4_SMLOUVY O DÍLO ZIP 0,10 MB 17.05.2018  12:52 
5. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 17.05.2018  12:52 
6. Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 17.05.2018  12:52 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ Očovská-Vančurova-Mírové náměstí_(4674135) PDF 0,42 MB 07.06.2018  13:14 
2. PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ Očovská-Vančurova-Mírové náměstí PDF 0,20 MB 07.06.2018  13:14 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_HORA ENERGY s.r.o._Výměna osvětlení v ZŠ Očovská PDF 6,05 MB 18.07.2018  08:39 
2. SMLOUVA O DÍLO_HORA ENERGY, s.r.o._Výměna osvětlení v ZŠ Vančurova PDF 4,39 MB 18.07.2018  08:39 
3. SMLOUVA O DÍLO_KORELIS, s.r.o._Výměna osvětlení v ZŠ Mírové náměstí PDF 2,17 MB 18.07.2018  08:39 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ELEKTRO-Vaculík, s.r.o.   05430615 CZ NE    
2.   ELVAmi, s.r.o.   29378427 CZ NE    
3.   ELVOREV s.r.o.   63475219 CZ NE    
4.   FV-LED system s.r.o.   50045300 CZ NE    
5.   HORA ENERGY, s.r.o.   24814962 CZ NE 850 983,04 CZK ANO
6.   Jiří Novák   64484891 CZ NE    
7.   KORELIS, s.r.o.   01443631 CZ NE 296 874,00 CZK ANO
8.   Roman Pospěch   66628601 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018   1 147 857,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
17.05.2018 12:52:26 Zakázka zveřejněna  
07.06.2018 12:51:49 Přidán nový účastník "IČ="05430615 " Název:"ELEKTRO-Vaculík, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:52:08 Přidán nový účastník "IČ="29378427 " Název:"ELVAmi, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:52:18 Přidán nový účastník "IČ="63475219 " Název:"ELVOREV s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:52:31 Přidán nový účastník "IČ="50045300 " Název:"FV-LED system s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:52:46 Přidán nový účastník "IČ="24814962 " Název:"HORA ENERGY, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:53:00 Přidán nový účastník "IČ="64484891 " Název:"Jiří Novák" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:53:16 Přidán nový účastník "IČ="01443631 " Název:"KORELIS, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:53:30 Přidán nový účastník "IČ="66628601 " Název:"Roman Pospěch" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:55:20 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:55:28 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:57:49 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ Očovská-Vančurova-Mírové náměstí_(4673721)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 12:58:02 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ HODONÍN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 13:09:15 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ HODONÍN" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 13:09:18 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ Očovská-Vančurova-Mírové náměstí_(4673721)" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 13:14:07 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ Očovská-Vančurova-Mírové náměstí_(4674135)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 13:14:38 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ Očovská-Vančurova-Mírové náměstí", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:39:20 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_HORA ENERGY s.r.o._Výměna osvětlení v ZŠ Očovská", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:39:38 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_HORA ENERGY, s.r.o._Výměna osvětlení v ZŠ Vančurova", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:39:54 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_KORELIS, s.r.o._Výměna osvětlení v ZŠ Mírové náměstí", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:42:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1147857.00" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:42:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.05.2018 12:52:25" na "17.05.2018 12:52:26" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 13:03:24 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1147857.00" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 13:03:38 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora