Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000016 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 17.05.2018   12:19
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA HODONÍN je provedení nové elektroinstalace v objektu Mateřské školy na ulici Štefánikově v Hodoníně. Řešení sestává z návrhu na světelnou, zásuvkovou instalaci a slaboproudou instalaci.
Lhůta pro podání nabídek: 28.05.2018 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 141 364,51 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 381 051,06 CZK
Datum ukončení plnění: 20.08.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 141 364,51 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 381 051,06 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA PDF 0,68 MB 17.05.2018  12:19 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 2,08 MB 17.05.2018  12:19 
2. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ZIP 0,24 MB 17.05.2018  12:19 
3. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,12 MB 17.05.2018  12:19 
4. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 17.05.2018  12:19 
5. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 17.05.2018  12:19 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA_(4673721) PDF 0,42 MB 07.06.2018  11:30 
2. PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA HODONÍN PDF 0,20 MB 07.06.2018  11:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_ELVOREV s.r.o._REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA PDF 3,18 MB 18.07.2018  08:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EJM Hovorany s.r.o.   28277996 CZ NE    
2.   Elektro-Krša s.r.o.   01569473 CZ NE    
3.   ELEKTRO-Vaculík, s.r.o.   05430615 CZ NE    
4.   Eletroservi Hodonín s.r.o.   25584103 CZ NE    
5.   ELGEN elektro s.r.o.   29208149 CZ NE    
6.   ELVOREV s.r.o.   63475219 CZ NE 1 381 051,06 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 141 364,51 CZK   1 381 051,06 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
17.05.2018 12:19:20 Zakázka zveřejněna  
07.06.2018 11:26:36 Přidán nový účastník "IČ="28277996 " Název:"EJM Hovorany s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:26:43 Přidán nový účastník "IČ="01569473 " Název:"Elektro-Krša s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:26:55 Přidán nový účastník "IČ="05430615 " Název:"ELEKTRO-Vaculík, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:27:11 Přidán nový účastník "IČ="25584103 " Název:"Eletroservi Hodonín s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:27:25 Přidán nový účastník "IČ="29208149 " Název:"ELGEN elektro s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:27:37 Přidán nový účastník "IČ="63475219 " Název:"ELVOREV s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:29:30 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:29:30 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "1141384.51" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:30:11 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA_(4673721)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 11:30:33 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA HODONÍN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:46:09 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_ELVOREV s.r.o._REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:47:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1141364.51" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:47:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1381051.06" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:47:10 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.05.2018 12:19:19" na "17.05.2018 12:19:20" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:59:17 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1141364.51" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:59:17 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1381051.06" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:59:32 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora