Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B, ÚSEK PALACKÉHO - HAVLÍČKOVA
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.04.2018   16:01
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování pozemních komunikací na ulici Dukelských hrdinů v Hodoníně v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Palackého a Havlíčkova: vybudování 119,40 m komunikace š. 5,50 m s povrchem z žulových dlažebních kostek 100/100/100 mm, oboustranný chodník šířky min. 1,67 m z betonové zámkové dlažby žluté barvy, 7 parkovacích stání vlevo od vozovky (ve směru z centra) z žulových dlažebních kostek, přeložka sloupové skříně sdělovacího vedení a osazení 4 sloupů a svítidel veřejného osvětlení včetně nových kabelů a uzemnění. Řešená lokalita se nachází v zastavěné části města Hodonín – ul. Dukelských hrdinů. Stavba je navržena v místě stávající komunikace, s krytem z drobných žulových kostek, chodník v místě stávajícího chodníku a parkoviště ve stávající zatravněné ploše. Staveniště je rovinatého charakteru.
Lhůta pro podání nabídek: 16.05.2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 425 588,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 564 961,00 CZK
Datum ukončení plnění: 12.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 074 664,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 140 343,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B PDF 0,69 MB 25.04.2018  16:01 
2. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 24,21 MB 25.04.2018  16:01 
3. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ZIP 1,06 MB 25.04.2018  16:01 
4. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,13 MB 25.04.2018  16:01 
5. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 25.04.2018  16:01 
6. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 25.04.2018  16:01 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B_(4673721) PDF 0,42 MB 07.06.2018  10:45 
2. PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B PDF 0,20 MB 07.06.2018  10:45 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_EUROVIA CS, a.s._HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B PDF 5,86 MB 18.07.2018  08:27 
2. Dodatek č. 1 SoD_EUROVIA CS, a.s._HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B PDF 9,55 MB 11.10.2018  08:06 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam poddodavatelů_EUROVIA CS, a.s._HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B PDF 0,20 MB 28.08.2018  12:40 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby Morava   48035599 CZ NE    
2.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE    
3.   Stavba a údržba silnic s.r.o.   26264081 CZ NE    
4.   Skanska a.s, divize Morava, závod Inženýrské stavitelství Morava   26271303 CZ NE    
5.   INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o.   46983309 CZ NE    
6.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 6 564 961,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 5 074 664,00 CZK   6 140 343,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Ing. Jaroslav Hrábek, Geoslužba 15536963    Česká republika
TRASIG s.r.o. 26922751    Česká republika
ELVOREV s.r.o. 63475219    Česká republika
Pavel Dobeš 72330155    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
25.04.2018 16:01:51 Zakázka zveřejněna  
07.06.2018 10:42:57 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby Morava" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:43:12 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:43:26 Přidán nový účastník "IČ="26264081 " Název:"Stavba a údržba silnic s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:43:40 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s, divize Morava, závod Inženýrské stavitelství Morava" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:43:56 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:44:52 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:45:17 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B_(4673721)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:45:37 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:27:20 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_EUROVIA CS, a.s._HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:28:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5425588.00" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:28:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6564961.00" MgA. Petr Drábek
28.08.2018 12:40:34 Přidání dokumentu "Seznam poddodavatelů_EUROVIA CS, a.s._HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:51:48 Přidán nový účastník "IČ="15536963 " Název:"Ing. Jaroslav Hrábek, Geoslužba" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:52:08 Přidán nový účastník "IČ="26922751 " Název:"TRASIG s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:52:29 Přidán nový účastník "IČ="63475219 " Název:"ELVOREV s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
04.09.2018 13:52:50 Přidán nový účastník "IČ="72330155 " Název:"Pavel Dobeš" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
11.10.2018 8:06:45 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 SoD_EUROVIA CS, a.s._HODONÍN, UL. DUKELSKÝCH HRDINŮ – KOMUNIKACE B", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
23.11.2018 8:28:15 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5074664.00" MgA. Petr Drábek
23.11.2018 8:28:15 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6140343.00" MgA. Petr Drábek
23.11.2018 8:28:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora