Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. ´Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ HODONÍN SEKCE S+T
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.04.2018   13:20
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ HODONÍN SEKCE S+T je rekonstrukce elektroinstalace v dotčených prostorech hygienického zázemí základní školy sekce „S“ a „T“, stavební úpravy sociálních zařízení v sekcích „S“ a „T" (stravování a tělocvična), a stavebními úpravami zdravotechniky, vzduchotechniky a vytápěním ve vybraných prostorách pavilonu „S“ a „T" ZŠ Očovská 1, 695 01 Hodonín.
Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Petr Winkler, Skácelova 5, 695 01 Hodonín, IČ: 88842711,
číslo autorizace ČKAIT 1005185 (viz příloha č. 1);
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ing. Pavel Macek, Múdrá 1302, 696 02 Ratíškovice, IČ:
75793270, číslo autorizace ČKAIT1003891 (viz příloha č. 1);
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ing. Stanislav Javora, 696 67 Radějov, číslo autorizace
ČKAIT 1001368 (viz příloha č. 1);
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2).
Lhůta pro podání nabídek: 17.05.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 628 333,65 CZK
Datum ukončení plnění: 20.08.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 628 333,65 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ PDF 0,68 MB 25.04.2018  13:20 
2. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 7,35 MB 25.04.2018  13:20 
3. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ZIP 0,39 MB 25.04.2018  13:20 
4. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,12 MB 25.04.2018  13:20 
5. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 25.04.2018  13:20 
6. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 25.04.2018  13:20 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ_(4623933) PDF 0,42 MB 26.04.2018  14:45 
2. Příloha č. 1_Projektová dokumentace ZIP 10,10 MB 26.04.2018  14:45 
3. Příloha č. 2_Soupis prací a dodávek ZIP 0,44 MB 26.04.2018  14:45 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ_(4673269) PDF 0,42 MB 07.06.2018  10:22 
2. PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ PDF 0,20 MB 07.06.2018  10:23 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Městská bytová správa, spol. s r.o._REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ PDF 3,03 MB 18.07.2018  08:13 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE    
2.   RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.   46992707 CZ NE    
3.   PARDOSA – technik, s.r.o.   27739040 CZ NE    
4.   MSO servis spol. s r.o.   49971379 CZ NE    
5.   Městská bytová správa, spol. s r.o.   63489953 CZ NE 4 628 333,65 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 4 628 333,65 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.04.2018 13:20:26 Zakázka zveřejněna  
26.04.2018 14:45:01 Přidání dokumentu "DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ_(4623933)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
26.04.2018 14:45:23 Přidání dokumentu "Příloha č. 1_Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
26.04.2018 14:45:46 Přidání dokumentu "Příloha č. 2_Soupis prací a dodávek", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:20:01 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:20:17 Přidán nový účastník "IČ="46992707 " Název:"RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:20:31 Přidán nový účastník "IČ="27739040 " Název:"PARDOSA – technik, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:20:44 Přidán nový účastník "IČ="49971379 " Název:"MSO servis spol. s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:22:13 Přidán nový účastník "IČ="63489953 " Název:"Městská bytová správa, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:22:54 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ_(4673269)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 10:23:11 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:13:38 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_Městská bytová správa, spol. s r.o._REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ OČOVSKÁ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:14:27 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4628333.65" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 8:14:27 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "25.04.2018 13:20:25" na "25.04.2018 13:20:26" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:57:15 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4628333.65" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:57:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4628333.65" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:57:22 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4628333.65" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:57:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:57:59 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "4628333.65" na "nezadáno" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:58:12 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4628333.65" na "nezadáno" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora