Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2, HODONÍN – ŽLUTÝ PAVILON
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.04.2018   12:37
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2, HODONÍN – ŽLUTÝ PAVILON je kompletní výměna vodovodních rozvodů, odpadů, obkladů, dveří a sanitárních předmětů včetně výmalby.
Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ing. Petr Brichta, Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín, IČ: 75822768, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1004218 (příloha č. 1 této)
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, příloha č. 2).
Lhůta pro podání nabídek: 16.05.2018 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 144 212,83 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 384 497,52 CZK
Datum ukončení plnění: 20.08.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 144 212,83 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 384 497,52 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2 PDF 0,68 MB 25.04.2018  12:37 
2. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 1,78 MB 25.04.2018  12:37 
3. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK XLSX 0,10 MB 25.04.2018  12:37 
4. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,12 MB 25.04.2018  12:37 
5. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 25.04.2018  12:37 
6. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 25.04.2018  12:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2_(4673269) PDF 0,42 MB 07.06.2018  09:04 
2. PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2 PDF 0,20 MB 07.06.2018  09:18 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_SBD, spol. s r.o._REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2 PDF 4,42 MB 18.07.2018  07:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EDMONT Hodonín spol. s r. o.   46978551 CZ NE    
2.   M-STAV stavební firma s.r.o.   01539116 CZ NE    
3.   PSK-stav, s.r.o.   29208530 CZ NE    
4.   RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.   46992707 CZ NE    
5.   REPOS-ING s.r.o.   05791171 CZ NE    
6.   SBD, spol. s r.o.   26967731 CZ NE 1 384 497,52 CZK ANO
7.   STAVIKA s.r.o.   49432991 CZ NE    
8.   SWP - MP, s.r.o.   27688062 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 144 212,83 CZK   1 384 497,52 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.04.2018 12:37:49 Zakázka zveřejněna  
07.06.2018 9:00:23 Přidán nový účastník "IČ="46978551 " Název:"EDMONT Hodonín spol. s r. o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:00:43 Přidán nový účastník "IČ="01539116 " Název:"M-STAV stavební firma s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:00:54 Přidán nový účastník "IČ="29208530 " Název:"PSK-stav, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:01:07 Přidán nový účastník "IČ="46992707 " Název:"RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:01:21 Přidán nový účastník "IČ="05791171 " Název:"REPOS-ING s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:02:01 Přidán nový účastník "IČ="26967731 " Název:"SBD, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:02:24 Přidán nový účastník "IČ="49432991 " Název:"STAVIKA s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:02:37 Přidán nový účastník "IČ="27688062 " Název:"SWP - MP, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:03:35 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "1144212.83" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:04:08 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2_(4673269)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.06.2018 9:18:04 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 7:58:16 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_SBD, spol. s r.o._REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 7:59:18 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1144212.83" MgA. Petr Drábek
18.07.2018 7:59:18 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1384497.52" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:52:41 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1144212.83" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:52:41 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1384497.52" MgA. Petr Drábek
19.10.2018 12:52:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora