Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VĚTRÁNÍ CHODEB MĚÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 25
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.04.2018   11:37
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je instalace systému větrání, vč. MaR, vybraných částí chodeb v 1.NP, 2.NP a 3.NP budovy Městského úřadu Hodonín, Národní třída 25 s důrazem na odvětrání prostoru. Přiváděný vzduch bude v zimním období temperován na teplotu 21°, v letním období na 26°C. Vlhkostně nebude upravován.
Předmětem zakázky je dále realizace sníženého minerálního kazetového podhledu z desek 60x60 cm a nového umělého osvětlení tvořeného vestavěnými LED svítidly.
Lhůta pro podání nabídek: 10.05.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 390 981,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 683 087,00 CZK
Datum ukončení plnění: 11.09.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 390 981,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 683 087,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VĚTRÁNÍ CHODEB MěÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 25 PDF 0,68 MB 25.04.2018  11:37 
2. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 6,43 MB 25.04.2018  11:37 
3. Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ZIP 0,03 MB 25.04.2018  11:37 
4. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 25.04.2018  11:37 
5. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 25.04.2018  11:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VĚTRÁNÍ CHODEB MěÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 25_(4649261) PDF 0,42 MB 21.05.2018  09:54 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Air Technology s.r.o._VĚTRÁNÍ CHODEB MěÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 25 PDF 2,51 MB 28.05.2018  11:57 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AGTEK s.r.o.   25512382 CZ NE    
2.   Air Technology s.r.o.   25302248 CZ NE 1 683 087,00 CZK ANO
3.   KLIMABOTT s.r.o.   28347889 CZ NE    
4.   Mart s.r.o.   25510584 CZ NE    
5.   TECH-TRADE, s.r.o.   60708361 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 390 981,00 CZK   1 683 087,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.04.2018 11:37:58 Zakázka zveřejněna  
21.05.2018 9:51:54 Přidán nový účastník "IČ="25512382 " Název:"AGTEK s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
21.05.2018 9:53:01 Přidán nový účastník "IČ="25302248 " Název:"Air Technology s.r.o." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
21.05.2018 9:53:18 Přidán nový účastník "IČ="28347889 " Název:"KLIMABOTT s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
21.05.2018 9:53:31 Přidán nový účastník "IČ="25510584 " Název:"Mart s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
21.05.2018 9:53:44 Přidán nový účastník "IČ="60708361 " Název:"TECH-TRADE, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
21.05.2018 9:54:31 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VĚTRÁNÍ CHODEB MěÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 25_(4649261)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
28.05.2018 11:57:05 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_Air Technology s.r.o._VĚTRÁNÍ CHODEB MěÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 25", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
28.05.2018 11:58:00 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1390981.00" MgA. Petr Drábek
28.05.2018 11:58:00 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1683087.00" MgA. Petr Drábek
30.11.2018 12:17:35 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1390981.00" MgA. Petr Drábek
30.11.2018 12:17:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1683087.00" MgA. Petr Drábek
30.11.2018 12:17:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora