Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MgA. Petr Drábek

tel.: +420 518 316 338

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ - I. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-025833 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 13.04.2018   11:45
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky Rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů ZŠ U Červených domků v Hodoníně - I. etapa, je provedení nové elektroinstalace 3., 4. a 5. pavilonu, a rekonstrukce datové sítě (hardware, software, propojovací kabeláž, příslušenství) základní školy U Červených domků v Hodoníně.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Marek Hrbotický, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, IČ:68022999 (příloha č. 1 této ZD);
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ing. Zdeněk Prokop, Dvorní 510/42, 696 18 Lužice, IČ: 45507589 (příloha č. 2 této ZD);
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, příloha č. 3 a příloha č. 4 této ZD), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 6 této ZD), jež jsou nedílnou součástí jako přílohy této Zadávací dokumentace;
- a rozsahem dle pochůzky na místě samém v rámci prohlídky staveniště.
Předpokládaná hodnota: 10 165 289,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 09.05.2018 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 893 275,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 550 862,75 CZK
Datum ukončení plnění: 31.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 8 488 724,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 10 271 356,04 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ_(4606829) PDF 0,67 MB 13.04.2018  11:45 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ PDF 0,84 MB 13.04.2018  11:45 
2. Příloha č. 1_PD - ELEKTROINSTALACE ZIP 6,41 MB 13.04.2018  11:45 
3. Příloha č. 2_PD - DATOVÉ ROZVODY ZIP 4,54 MB 13.04.2018  11:45 
4. Příloha č. 3_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK_Elektroinstalace ZIP 0,06 MB 13.04.2018  11:45 
5. Příloha č. 4_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK_Datové rozvody ZIP 0,04 MB 13.04.2018  11:45 
6. Příloha č. 5_KRYCÍ LIST XLS 0,04 MB 13.04.2018  11:45 
7. Příloha č. 6_SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky DOC 0,14 MB 13.04.2018  11:45 
8. Příloha č. 7_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 13.04.2018  11:45 
9. Příloha č. 8_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí DOCX 0,14 MB 13.04.2018  11:45 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4628015) PDF 0,43 MB 02.05.2018  08:26 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4678466) PDF 0,42 MB 12.06.2018  14:18 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4710221) PDF 0,43 MB 12.07.2018  09:25 
2. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DODAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4710221) PDF 0,50 MB 12.07.2018  09:25 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_QDS group a.s._REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY PDF 5,37 MB 16.07.2018  07:28 
2. Dodatek č. 1 SoD_QDS Group a.s._REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY PDF 2,08 MB 01.11.2018  11:35 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ELGEN elektro s.r.o.   29208149 CZ NE    
2.   QDS Group a.s.   28265971 CZ NE 9 550 862,75 CZK ANO
3.   VEOS Pospíšil s.r.o. a ELEKTROINSTAL NR, s.r.o.   28328230 CZ NE    
4.   ELVOREV s.r.o.   63475219 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 8 488 724,00 CZK   10 271 356,04 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
13.04.2018 11:45:41 Zakázka zveřejněna  
02.05.2018 8:26:29 Přidání dokumentu "DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4628015)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
12.06.2018 14:18:12 Přidání dokumentu "OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4678466)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
12.06.2018 14:19:16 Přidání dokumentu "POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DODAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4678466)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:23:34 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DODAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4678466)" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:25:20 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4710221)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:25:39 Přidání dokumentu "POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DODAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY_(4710221)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:32:25 Přidán nový účastník "IČ="29208149 " Název:"ELGEN elektro s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:32:57 Přidán nový účastník "IČ="29208149 " Název:"ELGEN elektro s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:33:08 Odstranění účastníka řízení "IČ="29208149 " Název:"ELGEN elektro s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:35:21 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"QDS Group a.s." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:36:04 Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"QDS Group a.s." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:36:36 Přidán nový účastník "IČ="28265971 " Název:"QDS Group a.s." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:37:04 Přidán nový účastník "IČ="28328230 " Název:"VEOS Pospíšil s.r.o. a ELEKTROINSTAL NR, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
12.07.2018 9:37:23 Přidán nový účastník "IČ="63475219 " Název:"ELVOREV s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
16.07.2018 7:28:37 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_QDS group a.s._REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
16.07.2018 7:30:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7893275.00" MgA. Petr Drábek
16.07.2018 7:30:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9550862.75" MgA. Petr Drábek
17.08.2018 9:32:42 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-025833" MgA. Petr Drábek
17.08.2018 9:32:42 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor související VZ" z hodnoty "P18V00000007" na "P18V00000007" MgA. Petr Drábek
01.11.2018 11:35:10 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 SoD_QDS Group a.s._REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A DATOVÝCH ROZVODŮ ZŠ ČERVENÉ DOMKY", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
11.01.2019 11:34:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "8488724.00" MgA. Petr Drábek
11.01.2019 11:34:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "10271356.04" MgA. Petr Drábek
11.01.2019 11:35:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora