Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Pavel Svoboda

tel.: +420 518 316 453

e-mail: svoboda.pavel@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: „PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA, ZMĚNA Č. 2“, ULICE ERBENOVA MEZI SUKOVOU A LESNÍ
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 14.02.2018   11:34
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o stavbu na ulici Erbenova v Hodoníně: vybudování cca 85 m komunikace š. 6 m s asfaltobetonovým povrchem v úseku od garáží po ulici Lesní, levostranný (ve směru z centra) chodník šířky 2,0 m (2,5 m) z betonové zámkové dlažby, 21 parkovacích stání vlevo (ve směru z centra) od vozovky z žulových dlažebních kostek a osazení 1 sloupu a svítidla veřejného osvětlení mezi parkovišti P4 a P5.
Lhůta pro podání nabídek: 06.03.2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.04.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 047 934,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 688 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 25.06.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 343 387,34 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 045 498,54 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA PDF 0,69 MB 14.02.2018  11:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ZIP 0,16 MB 14.02.2018  11:34 
2. Příloha č. 2_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 24,94 MB 14.02.2018  11:34 
3. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,12 MB 14.02.2018  11:34 
4. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 14.02.2018  11:34 
5. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 14.02.2018  11:34 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA PDF 0,30 MB 27.02.2018  13:19 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA PDF 0,20 MB 16.04.2018  10:55 
2. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN – BAŽANTNICE II – 1. ETAPA, ZMĚNA Č. 2 - ULICE ERBENOVA_(4608133) PDF 0,42 MB 16.04.2018  10:56 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební s.r.o._PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA PDF 3,72 MB 10.05.2018  07:33 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo_SWIETELSKY stavební s.r.o._PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA PDF 1,62 MB 19.06.2018  14:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.   46992707 CZ NE    
2.   SIMOSTAV s.r.o.   28273320 CZ NE    
3.   Stavba a údržba silnic s.r.o.   26264081 CZ NE    
4.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE    
5.   SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby Morava   48035599 CZ NE 3 688 000,00 CZK ANO
6.   INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o.   46983309 CZ NE    
7.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 3 343 387,34 CZK   4 045 498,54 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
14.02.2018 11:34:08 Zakázka zveřejněna  
27.02.2018 13:19:14 Přidání dokumentu "DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
16.04.2018 10:54:16 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o. " Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
16.04.2018 10:54:29 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s. " Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
16.04.2018 10:54:59 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
16.04.2018 10:55:35 Přidání dokumentu "PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
16.04.2018 10:56:00 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN – BAŽANTNICE II – 1. ETAPA, ZMĚNA Č. 2 - ULICE ERBENOVA_(4608133)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
10.05.2018 7:33:00 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební s.r.o._PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
10.05.2018 7:34:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3047934.00" MgA. Petr Drábek
10.05.2018 7:34:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3688000.00" MgA. Petr Drábek
19.06.2018 14:46:29 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 smlouvy o dílo_SWIETELSKY stavební s.r.o._PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN - BAŽANTNICE II - 1. ETAPA-ULICE ERBENOVA", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
25.09.2018 13:13:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
25.09.2018 13:15:04 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3343387.34" MgA. Petr Drábek
25.09.2018 13:15:04 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4045498.54" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora