Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Růžena Ahneová

tel.: +420 518 316 317

e-mail: ahneova.ruzena@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU, HŘBITOV HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 14.02.2018   09:24
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je oprava stávající nadzemní části spojovacího krčku mezi správní budovou a obřadní síní na hřbitově města Hodonín. Na stávající suterénní svislé zdivo bude zhotovena nová železobetonová stropní konstrukce, bude vyzděno obvodové zdivo a zhotovena nová střešní konstrukce s pultovým krovem z dřevěných hranolů a krytinou z PVC folie. Bude provedena tepelná izolace nové podlahy a obvodového zdiva z desek EPS, střecha bude zateplena foukanou celulózovou izolací. Budou osazeny nové výplně otvorů.
Lhůta pro podání nabídek: 21.02.2018 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.02.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 947 543,77 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 566 527,96 CZK
Datum ukončení plnění: 29.06.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 947 543,77 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 566 527,96 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU, HŘBITOV HODONÍN PDF 0,68 MB 14.02.2018  09:24 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 1,66 MB 14.02.2018  09:24 
2. Příloha č. 2_POLOŽKOVÝ ROZPOČET XLSX 0,17 MB 14.02.2018  09:24 
3. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,12 MB 14.02.2018  09:24 
4. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,02 MB 14.02.2018  09:24 
5. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 14.02.2018  09:24 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝSLEDKU_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU, HŘBITOV HODONÍN_(4541641) PDF 0,42 MB 23.02.2018  11:12 
2. VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU, HŘBITOV HODONÍN PDF 0,19 MB 23.02.2018  11:14 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Hrušecká stavební spol. s r.o._STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU, HŘBITOV HODONÍN PDF 3,05 MB 04.04.2018  07:57 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Hrušecká stavební spol. s r.o.   25585142 CZ NE 2 947 543,77 CZK 3 566 527,96 CZK ANO
2.   SBD, spol. s r.o.   26967731 CZ NE      
3.   PARDOSA - technik, s.r.o.   27739040 CZ NE      
4.   SKR stav, s.r.o.   26961474 CZ NE      

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 2 947 543,77 CZK   3 566 527,96 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
14.02.2018 9:24:31 Zakázka zveřejněna  
23.02.2018 11:12:50 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝSLEDKU_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU, HŘBITOV HODONÍN_(4541641)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
23.02.2018 11:13:38 Přidán nový účastník "IČ="26961474 " Název:"SKR stav, s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
23.02.2018 11:14:35 Přidání dokumentu "VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU, HŘBITOV HODONÍN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
23.02.2018 11:16:57 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
23.02.2018 11:16:57 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "2947543.77" MgA. Petr Drábek
04.04.2018 7:57:44 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_Hrušecká stavební spol. s r.o._STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU, HŘBITOV HODONÍN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
04.04.2018 7:59:35 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2947543.77" MgA. Petr Drábek
04.04.2018 7:59:35 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3566522.96" MgA. Petr Drábek
04.04.2018 7:59:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.02.2018 09:24:30" na "14.02.2018 09:24:31" MgA. Petr Drábek
10.08.2018 9:37:10 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "3566522.96" na "3566527.96" MgA. Petr Drábek
10.08.2018 9:41:20 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2947543.77" MgA. Petr Drábek
10.08.2018 9:41:20 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3566527.96" MgA. Petr Drábek
10.08.2018 9:41:34 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora