Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Eva Tomčalová

tel.: +420 518 316 467

e-mail: tomcalova.eva@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ AZYLOVÉHO DOMU PSYCHOCENTRA DOMEČEK HODONÍN, o.p.s.
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 30.01.2018   09:23
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.“ jsou stavební úpravy ve 2. nadzemním podlaží (dále jen NP azylového domu, a místnosti vrátnice v 1. NP Psychocentra Domeček v Hodoníně.

Stavební práce budou prováděny v rámci realizace projektu Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s., číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002250, a finančně podpořeny z prostředků EU a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Lhůta pro podání nabídek: 19.02.2018 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 18.04.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 152 020,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 474 823,00 CZK
Datum ukončení plnění: 14.09.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 358 845,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 712 672,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK_(4511684) PDF 0,54 MB 30.01.2018  09:23 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Stavební část ZIP 0,09 MB 30.01.2018  09:23 
2. Příloha č. 2_POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Zdravotně technická instalace ZIP 0,08 MB 30.01.2018  09:23 
3. Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,16 MB 30.01.2018  09:23 
4. Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost DOCX 0,07 MB 30.01.2018  09:23 
5. Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace DOCX 0,06 MB 30.01.2018  09:23 
6. Příloha č. 6_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Stavební část ZIP 8,68 MB 30.01.2018  09:23 
7. Příloha č. 7_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Zdravotně technická instalace ZIP 0,85 MB 30.01.2018  09:23 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK_(4561941) PDF 0,46 MB 13.03.2018  13:05 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Progres Hodonín_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK PDF 6,30 MB 20.04.2018  07:18 
2. Dodatek č. 1 SoD_Progres Hodonín_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK PDF 2,48 MB 29.08.2018  16:46 
3. Dodatek č. 2 SoD_Progres Hodonín_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK PDF 1,87 MB 29.08.2018  16:47 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.   42637899 CZ NE    
2.   Edmont Hodonín spol. s r.o.   46978551 CZ NE    
3.   MSO servis spol. s.r.o.   49971379 CZ NE    
4.   RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.   46992707 CZ NE    
5.   Hrušecká stavební spol. s r.o.   25585142 CZ NE    
6.   PROGRES Hodonín, s.r.o.   26244195 CZ NE 2 474 823,00 CZK ANO
7.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 2 358 845,00 CZK   2 712 672,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
30.01.2018 9:23:20 Zakázka zveřejněna  
13.03.2018 13:04:46 Přidán nový účastník "IČ="26244195 " Název:"PROGRES Hodonín, s.r.o." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
13.03.2018 13:05:20 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
13.03.2018 13:05:48 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK_(4561941)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
20.04.2018 7:17:30 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2152020.00" MgA. Petr Drábek
20.04.2018 7:17:30 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2474823.00" MgA. Petr Drábek
20.04.2018 7:18:24 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_Progres Hodonín_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
29.08.2018 16:46:50 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 SoD_Progres Hodonín_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
29.08.2018 16:47:14 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 SoD_Progres Hodonín_REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ-PSYCHOCENTRUM DOMEČEK", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
01.10.2018 8:19:51 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2358845.00" MgA. Petr Drábek
01.10.2018 8:19:51 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2712672.00" MgA. Petr Drábek
01.10.2018 8:20:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora