Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Petra Šimíková

tel.: +420 518 316 250

e-mail: simikova.petra@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000035 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 05.12.2017   10:35
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení „Dopravní hřiště Hodonín“ včetně objektu zázemí, dále její projednání se zadavatelem, s vlastníky dotčených pozemků, s dotčenými orgány státní správy (dále jen "DOSS"), se správci inženýrských sítí (dále jen "SIS"), s veřejností a zapracování všech připomínek DOSS a SIS.
Lhůta pro podání nabídek: 22.01.2018 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.02.2018
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 217 500,00 CZK
Datum ukončení plnění: 28.02.2019
Skutečně uhrazená cena s DPH: 217 500,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“ PDF 0,68 MB 05.12.2017  14:01 
2. Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DOCX 0,02 MB 05.12.2017  14:01 
3. Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,09 MB 05.12.2017  14:01 
4. Příloha č. 3_VYMEZENÍ ÚZEMÍ PDF 1,16 MB 05.12.2017  14:02 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“_(4507241) PDF 0,42 MB 25.01.2018  12:40 
2. VÝSLEDKOVÝ PROTKOL_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“ PDF 0,20 MB 25.01.2018  12:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Ing. arch. Pavel Veselý_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“ PDF 1,07 MB 20.02.2018  08:15 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE, a.s.   25396544 CZ NE    
2.   Ing. Adolf Jebavý / ADOS, Alternativní Dopravní Studio   64313743 CZ NE    
3.   HBH Projekt spol. s r.o.   44961944 CZ NE    
4.   Ateliér DPK, s.r.o.   25348817 CZ NE    
5.   PP projekt Hodonín s.r.o.   27757307 CZ NE    
6.   Ing. arch. Pavel VESELÝ   74722484 CZ NE 217 500,00 CZK ANO
7.   AŽD Praha s.r.o.   48029483 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019   217 500,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
05.12.2017 10:35:45 Zakázka zveřejněna  
05.12.2017 14:00:51 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - VÝZVA K ÚČASTI_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 14:00:53 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 14:00:55 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 14:00:57 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 3_VYMEZENÍ ÚZEMÍ" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 14:01:11 Přidání dokumentu "VÝZVA K ÚČASTI_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 14:01:36 Přidání dokumentu "Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 14:01:54 Přidání dokumentu "Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 14:02:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 3_VYMEZENÍ ÚZEMÍ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
25.01.2018 12:39:47 Přidán nový účastník "IČ="74722484 " Název:"Ing. arch. Pavel VESELÝ " Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
25.01.2018 12:40:21 Přidán nový účastník "IČ="48029483 " Název:"AŽD Praha s.r.o. " Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
25.01.2018 12:40:51 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“_(4507241)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
25.01.2018 12:42:41 Přidání dokumentu "VÝSLEDKOVÝ PROTKOL_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
20.02.2018 8:15:51 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_Ing. arch. Pavel Veselý_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
20.02.2018 8:16:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "217500.00" MgA. Petr Drábek
20.02.2018 8:16:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "05.12.2017 10:35:44" na "05.12.2017 10:35:45" MgA. Petr Drábek
06.05.2019 8:17:28 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "217500.00" MgA. Petr Drábek
06.05.2019 8:17:53 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora