Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: PD - Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000034 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 14.11.2017   15:17
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín“. Objekt č.p. 3747 a 3748 je umístěn na pozemcích p.č. st. 566/1 a 566/2 v k.ú. Hodonín, v ulici Horní Valy č. 6 a 8.
Předpokládaná hodnota: 3 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 01.12.2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.02.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 890 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 496 900,00 CZK
Datum ukončení plnění: 27.01.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 159 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 822 390,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva - zadávací dokumentace DOCX 0,10 MB 14.11.2017  15:17 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - technické podmínky ZIP 130,85 MB 14.11.2017  15:17 
2. Příloha č. 2 - obchodní podmínky DOC 0,11 MB 14.11.2017  15:17 
3. Příloha č. 3 - formuláře DOCX 0,08 MB 14.11.2017  15:17 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 DOCX 0,06 MB 15.11.2017  10:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva DOCX 0,07 MB 26.02.2018  09:37 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Adam Rujbr Architects s.r.o. PDF 1,89 MB 05.06.2018  09:49 
2. Dodatek č. 1 SoD_Adam Rujbr Architects s.r.o. _PD - Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín PDF 0,93 MB 16.01.2020  14:14 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Adam Rujbr Architects s.r.o.   26920522 CZ NE 2 890 000,00 CZK 3 496 900,00 CZK ANO
2.   Atelier 99 s.r.o.   02463245 CZ NE 3 470 000,00 CZK 4 198 700,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 3 159 000,00 CZK   3 822 390,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
14.11.2017 15:17:43 Zakázka zveřejněna  
15.11.2017 10:40:29 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Tomáš Motal
26.02.2018 9:37:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Tomáš Motal
26.02.2018 9:38:29 Přidán nový účastník "IČ="26920522 " Název:"Adam Rujbr Architects s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Tomáš Motal
26.02.2018 9:39:18 Přidán nový účastník "IČ="02463245 " Název:"Atelier 99 s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Tomáš Motal
05.06.2018 9:49:48 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_Adam Rujbr Architects s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.06.2018 9:50:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2890000.00" MgA. Petr Drábek
05.06.2018 9:50:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3496900.00" MgA. Petr Drábek
05.06.2018 9:50:45 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.11.2017 15:17:42" na "14.11.2017 15:17:43" MgA. Petr Drábek
16.01.2020 14:14:16 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 SoD_Adam Rujbr Architects s.r.o. _PD - Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
16.06.2020 11:47:07 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3159000.00" MgA. Petr Drábek
16.06.2020 11:47:07 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3822390.00" MgA. Petr Drábek
16.06.2020 11:47:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora