Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s. r. o., Sladkého 13, Brno, 61700

Mgr. Alena Jagošová

tel.: 545110145

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000032 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.10.2017   14:15
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna 186 ks svítidel pro obnovu veřejného osvětlení a doplnění 8 ks stožárů veřejného osvětlení s 9 ks LED svítidly. Svítidla budou stejného typu a budou se lišit pouze příkonem a typem vyzařovací charakteristiky. Soubor svítidel pro obnovu veřejného osvětlení tvoří 10 typů venkovních LED svítidel. Všechna svítidla jsou s neutrálně bílým barevným tónem světla. Celková roční spotřeba elektrické energie u měněných svítidel nesmí přesáhnout hodnotu 35,23 MWh.
Předpokládaná hodnota: 2 215 715,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31.10.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 01.12.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 840 768,39 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 227 329,75 CZK
Datum ukončení plnění: 31.03.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 840 768,39 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 227 329,75 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky PDF 7,76 MB 11.10.2017  14:15 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení PDF 21,60 MB 11.10.2017  14:15 
2. Příloha č. 2 Krycí listy nabídky – formulář XLS 0,04 MB 11.10.2017  14:15 
3. Příloha č. 3 Předloha seznamu významných dodávek provedených dodavatelem DOCX 0,14 MB 11.10.2017  14:15 
4. Příloha č. 4 Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy DOC 0,47 MB 11.10.2017  14:15 
5. Příloha č. 5 Čestné prohlášení k základní způsobilosti DOC 0,04 MB 11.10.2017  14:15 
6. Příloha č. 1 Technická specifikace ZIP 5,66 MB 11.10.2017  16:36 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 1/17292 PDF 0,34 MB 16.10.2017  14:54 
2. Příloha č. 1 Vzorový výpočet VO PDF 0,47 MB 16.10.2017  14:54 
3. Příloha č. 2 Pasport VO týkající se výměny svítidel (vč. typů stožárů) XLSX 0,04 MB 16.10.2017  14:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky PDF 0,21 MB 10.11.2017  11:29 
2. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele PDF 0,15 MB 10.11.2017  11:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva dle § 217 ZZVZ PDF 5,33 MB 05.12.2017  10:13 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o změnu názvu vybraného dodavatele PDF 0,25 MB 23.11.2017  12:20 
2. Kupní smlouva PDF 13,87 MB 05.12.2017  10:13 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.    CZ NE 1 840 768,39 CZK 2 227 329,75 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 840 768,39 CZK   2 227 329,75 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11.10.2017 14:15:34 Zakázka zveřejněna  
11.10.2017 14:15:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.10.2017 14:15:33" na "11.10.2017 14:15:34" Mgr. Alena Jagošová
11.10.2017 16:13:30 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 1 Technická specifikace" Mgr. Alena Jagošová
11.10.2017 16:36:01 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Technická specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
16.10.2017 14:52:39 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.10.2017 10:00:00" na "31.10.2017 10:00:00" Mgr. Alena Jagošová
16.10.2017 14:54:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 1/17292", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
16.10.2017 14:54:58 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Vzorový výpočet VO", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
16.10.2017 14:55:52 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Pasport VO týkající se výměny svítidel (vč. typů stožárů)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
10.11.2017 11:29:16 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
10.11.2017 11:30:09 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
23.11.2017 12:20:38 Přidání dokumentu "Oznámení o změnu názvu vybraného dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
05.12.2017 10:13:03 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
05.12.2017 10:13:38 Přidání dokumentu "Písemná zpráva dle § 217 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
11.10.2018 12:47:51 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
11.10.2018 12:49:12 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna 186 ks svítidel pro obnovu veřejného osvětlení a doplnění 8 ks stožárů veřejného osvětlení s 9 ks LED svítidly. Svítidla budou stejného typu a budou se lišit pouze příkonem a typem vyzařovací charakteristiky. Soubor svítidel pro obnovu veřejného osvětlení tvoří 10 typů venkovních LED svítidel. Všechna svítidla jsou s neutrálně bílým barevným tónem světla. Celková roční spotřeba elektrické energie u měněných svítidel nesmí přesáhnout hodnotu 35,23 MWh." na "Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna 186 ks svítidel pro obnovu veřejného osvětlení a doplnění 8 ks stožárů veřejného osvětlení s 9 ks LED svítidly. Svítidla budou stejného typu a budou se lišit pouze příkonem a typem vyzařovací charakteristiky. Soubor svítidel pro obnovu veřejného osvětlení tvoří 10 typů venkovních LED svítidel. Všechna svítidla jsou s neutrálně bílým barevným tónem světla. Celková roční spotřeba elektrické energie u měněných svítidel nesmí přesáhnout hodnotu 35,23 MWh." MgA. Petr Drábek
11.10.2018 12:49:12 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1840768.39" MgA. Petr Drábek
11.10.2018 12:49:12 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2227329.75" MgA. Petr Drábek
12.10.2018 13:23:13 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1840768.39" MgA. Petr Drábek
12.10.2018 13:23:13 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2227329.75" MgA. Petr Drábek
12.10.2018 13:23:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora