Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Růžena Ahneová

tel.: +420 518 316 317

e-mail: ahneova.ruzena@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000029 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.10.2017   11:59
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky „PD na komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“ je zpracování projektové dokumentace v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, § 2 a 3 – rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr. Dokumentace bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Lhůta pro podání nabídek: 02.11.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.01.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 480 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 790 800,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 691 570,25 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 046 800,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN PDF 0,68 MB 06.10.2017  11:59 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DOCX 0,02 MB 06.10.2017  11:59 
2. Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,10 MB 06.10.2017  11:59 
3. Příloha č. 3_TECHNICKÉ PODKLADY ZIP 56,60 MB 06.10.2017  11:59 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN_(4418479)_001 PDF 0,43 MB 10.11.2017  14:41 
2. VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN PDF 0,20 MB 10.11.2017  14:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_H. arch projekt, s.r.o._PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN PDF 1,79 MB 05.02.2018  12:31 
2. Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO_H. arch projekt, s.r.o._PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN PDF 0,45 MB 08.01.2019  12:43 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   H. arch projekt s.r.o.   28262999 CZ NE 1 480 000,00 CZK 1 790 800,00 CZK ANO
2.   Tomáš Dvořák architekti s.r.o.   27661334 CZ NE      
3.   Projektis, s.r.o.   46992278 CZ NE      
4.   Ing. arch. Zdeněk Miklín   41531400 CZ NE      
5.   Ing. arch. Regína Kubrická   61749478 CZ NE      
6.   Adam Rujbr Architects s.r.o.   26920522 CZ NE      

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 691 570,25 CZK   2 046 800,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.10.2017 11:59:04 Zakázka zveřejněna  
10.11.2017 14:41:48 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN_(4418479)_001", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
10.11.2017 14:42:24 Přidání dokumentu "VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
10.11.2017 14:44:34 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
10.11.2017 14:44:34 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "1480000.00" MgA. Petr Drábek
05.02.2018 12:31:31 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_H. arch projekt, s.r.o._PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.02.2018 12:32:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1480000.00" MgA. Petr Drábek
05.02.2018 12:32:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1790800.00" MgA. Petr Drábek
08.01.2019 12:43:13 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO_H. arch projekt, s.r.o._PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT-HODONIN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
17.06.2019 10:16:07 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1691570.25" MgA. Petr Drábek
17.06.2019 10:16:07 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2046800.00" MgA. Petr Drábek
17.06.2019 10:16:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora