Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Martina Janíková

tel.: +420 518 316 326

e-mail: janikova.martina@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000028 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.09.2017   08:26
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN, oprava krovu a výměna střešního pláště, je oprava krovu a výměna střešního pláště, v k.ú. Hodonín, na parcele číslo 2098, jejímž majitelem je Město Hodonín. Účelem stavebních úprav je provedení výměny střešního pláště včetně posílení konstrukce krovu neboť stávající střešní plášť je v nevyhovujícím stavu.
Odvodnění střechy dotčeného bytového domu Janáčkova 15, Hodonín, bude stávající, tj. dešťovými svody do jednotné kanalizace a nebude do něj nijak zasahováno. Odvodnění přilehlých ploch bytového domu zůstane rovněž stávající – do uličních silničních vpustí resp. vsakováním a rovněž do něj nebude nijak zasahováno.
Lhůta pro podání nabídek: 03.10.2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.03.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 208 286,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 389 529,00 CZK
Datum ukončení plnění: 04.06.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 208 286,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 389 529,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15 PDF 0,68 MB 07.09.2017  08:26 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DOCX 0,02 MB 07.09.2017  08:26 
2. Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO DOCX 0,05 MB 07.09.2017  08:26 
3. Příloha č. 3_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 1,80 MB 07.09.2017  08:26 
4. Příloha č. 4_VÝKAZ VÝMĚR ZIP 0,05 MB 07.09.2017  08:26 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN_(4418908) PDF 0,42 MB 13.11.2017  08:05 
2. VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN PDF 0,19 MB 13.11.2017  08:06 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_REPOS-ING s.r.o._STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN PDF 10,43 MB 08.03.2018  12:14 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   IZOLACE SˇALSˇA s.r.o.   29204437 CZ NE    
2.   Petr Ševčík   68026463 CZ NE    
3.   REPOS-ING s.r.o.   05791171 CZ NE 1 389 529,00 CZK ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.   26910519 CZ NE      
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
důvod :
  Společnost Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. ve stanovené lhůtě do 5 dnů od doručení výzvy NEDODALA požadované dokumenty položkového rozpočtu Specifikace materiálu prací – elektro dle Zadávacích podmínek. Společnost Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o., zaslala dne 12. 10. 2017 odstoupení z výběrového řízení.
 

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 208 286,00 CZK   1 389 529,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
07.09.2017 8:26:10 Zakázka zveřejněna  
13.11.2017 8:05:27 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN_(4418908)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
13.11.2017 8:06:30 Přidání dokumentu "VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
13.11.2017 8:13:31 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
13.11.2017 8:13:31 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "1208285.00" MgA. Petr Drábek
29.11.2017 8:15:14 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.09.2017 08:26:09" na "07.09.2017 08:26:10" MgA. Petr Drábek
08.03.2018 12:13:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1208286.00" MgA. Petr Drábek
08.03.2018 12:13:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1389529.00" MgA. Petr Drábek
08.03.2018 12:14:39 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_REPOS-ING s.r.o._STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
11.06.2018 8:19:47 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "IZOLACE ŠALŠA s.r.o." na "IZOLACE SˇALSˇA s.r.o." RTS
25.09.2018 13:09:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
25.09.2018 13:10:06 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1208286.00" MgA. Petr Drábek
25.09.2018 13:10:06 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1389529.00" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora