Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Pavla Hlavatá

tel.: +420 518 316 322

e-mail: hlavata.pavla@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000026 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.08.2017   16:03
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017 jsou dílčí plnění a jsou specifikována, zákresem do mapy (příloha č. 4, příloha č. 5 a příloha č. 6 této výzvy), výkazem výměr (příloha č. 3 této výzvy), a rozsahem dle pochůzky na místě samém v rámci prohlídky staveniště a popisem, který je uveden ve výzvě.
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 978 888,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 024 454,00 CZK
Datum ukončení plnění: 01.12.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 964 095,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 006 555,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA_HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017 PDF 0,68 MB 28.08.2017  16:03 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DOCX 0,02 MB 28.08.2017  16:03 
2. Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO DOC 0,13 MB 28.08.2017  16:03 
3. Příloha č. 3_VÝKAZ VÝMĚR XLSX 0,04 MB 28.08.2017  16:03 
4. Příloha č. 4_MAPA-ZÁKRES MÍSTA PLNĚNÍ_MK ŽIŽKOVA JPG 0,10 MB 28.08.2017  16:03 
5. Příloha č. 5_MAPA-ZÁKRES MÍSTA PLNĚNÍ_MĚŠŤANSKÁ JPG 0,36 MB 28.08.2017  16:03 
6. Příloha č. 6_MAPA-ZÁKRES MÍSTA PLNĚNÍ_ZA DRÁHOU JPG 0,11 MB 28.08.2017  16:03 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017 PDF 0,42 MB 05.10.2017  08:17 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavebni s.r.o._HODONÍN–OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017 PDF 2,17 MB 30.10.2017  11:54 
2. DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo SD_2017_0188_150_SWIETELSKY stavebni s.r.o._HODONÍN–OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017 PDF 0,77 MB 03.01.2018  13:25 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ALPINE Bau CZ s.r.o.   02604795 CZ NE    
2.   COLAS CZ, a.s.   26177005 CZ NE    
3.   INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o.   46983309 CZ NE    
4.   M - SILNICE a.s.   42196868 CZ NE    
5.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE    
6.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 6 024 454,00 CZK ANO
7.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE    
8.   PORR a.s.   43005560 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 4 964 095,00 CZK   6 006 555,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.08.2017 16:03:24 Zakázka zveřejněna  
13.09.2017 13:05:57 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
05.10.2017 8:17:11 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.10.2017 8:17:54 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR a.s. " Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
05.10.2017 8:18:11 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
05.10.2017 13:59:25 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "4978888.00" MgA. Petr Drábek
30.10.2017 11:54:08 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavebni s.r.o._HODONÍN–OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
23.11.2017 8:05:39 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4978888.00" MgA. Petr Drábek
23.11.2017 8:05:39 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6024454.00" MgA. Petr Drábek
23.11.2017 8:05:39 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.08.2017 16:03:23" na "28.08.2017 16:03:24" MgA. Petr Drábek
03.01.2018 13:25:14 Přidání dokumentu "DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo SD_2017_0188_150_SWIETELSKY stavebni s.r.o._HODONÍN–OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
03.01.2018 13:26:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
03.01.2018 13:28:12 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4964095.00" MgA. Petr Drábek
03.01.2018 13:28:12 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6006555.00" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora