Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, Modřice, 66442

Ing. Andrea Seidlová

tel.: 545110145

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Opravy budov v majetku města Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000024 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-021937 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 09.08.2017   10:41
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy budov v majetku města Hodonín. Jedná se z části o budovy bytového fondu a z části o ostatní budovy (nebytové budovy). Tyto opravy dále zahrnují všechny potřebné řemeslné činnosti vč. nepřetržité havarijní služby. Plnění veřejné zakázky bude na základě rámcové dohody. Uvedené tabulky a rozsahy prací v zadávací dokumentaci a Výzvě jsou příklady předpokládaných činností, které bude zadavatel zadávat na základě rámcové dohody.
Více ve Výzvě a zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 60 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 31.08.2017 10:00 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 26.09.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.12.2017
Datum ukončení plnění: 30.04.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 0,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 0,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,51 MB 01.09.2017  13:56 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA a POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ ZIP 1,57 MB 09.08.2017  10:41 
2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZIP 0,82 MB 09.08.2017  10:41 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky PDF 0,20 MB 10.11.2017  10:27 
2. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele PDF 1,55 MB 10.11.2017  10:27 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva dle § 119 ZZVZ PDF 0,22 MB 10.11.2017  10:28 
2. Písemná zpráva dle § 217 ZZVZ PDF 9,97 MB 11.01.2018  11:21 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rámcová dohoda PDF 22,11 MB 11.01.2018  11:23 
2. Dohoda o ukončení Rámcové dohody_Opravy budov v majetku města Hodonín_Městská bytová správa, spol. s r.o. PDF 0,19 MB 10.02.2020  09:14 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazená cena_Opravy budov v majetku města Hodonín PDF 0,11 MB 10.02.2020  09:13 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Městská bytová správa, spol. s r.o.   63489953 CZ NE   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
09.08.2017 10:41:28 Zakázka zveřejněna  
01.09.2017 13:56:19 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
10.11.2017 10:27:13 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
10.11.2017 10:27:47 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
10.11.2017 10:28:18 Přidání dokumentu "Písemná zpráva dle § 119 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
11.01.2018 11:21:25 Přidání dokumentu "Písemná zpráva dle § 217 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
11.01.2018 11:23:09 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
10.02.2020 9:13:47 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena_Opravy budov v majetku města Hodonín", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
10.02.2020 9:14:54 Přidání dokumentu "Dohoda o ukončení Rámcové dohody_Opravy budov v majetku města Hodonín_Městská bytová správa, spol. s r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
10.02.2020 9:17:09 Přidán nový účastník "IČ="63489953 " Název:"Městská bytová správa, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
10.02.2020 9:17:50 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy budov v majetku města Hodonín. Jedná se z části o budovy bytového fondu a z části o ostatní budovy (nebytové budovy). Tyto opravy dále zahrnují všechny potřebné řemeslné činnosti vč. nepřetržité havarijní služby. Plnění veřejné zakázky bude na základě rámcové dohody. Uvedené tabulky a rozsahy prací v zadávací dokumentaci a Výzvě jsou příklady předpokládaných činností, které bude zadavatel zadávat na základě rámcové dohody. Více ve Výzvě a zadávací dokumentaci." na "Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy budov v majetku města Hodonín. Jedná se z části o budovy bytového fondu a z části o ostatní budovy (nebytové budovy). Tyto opravy dále zahrnují všechny potřebné řemeslné činnosti vč. nepřetržité havarijní služby. Plnění veřejné zakázky bude na základě rámcové dohody. Uvedené tabulky a rozsahy prací v zadávací dokumentaci a Výzvě jsou příklady předpokládaných činností, které bude zadavatel zadávat na základě rámcové dohody. Více ve Výzvě a zadávací dokumentaci." MgA. Petr Drábek
10.02.2020 9:18:25 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
24.09.2020 13:41:40 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" MgA. Petr Drábek
24.09.2020 13:41:40 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora